Programma zaterdag 1 juni 2019 WPZ-WTKG in Historyland

De beide besturen van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) en de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) nodigen u uit voor de zomerbijeenkomst op 1 juni 2019 met als thema Zuurlandboringen.

De bijeenkomst vindt plaats in Historyland, Ravenseweg 11c, 3223 LM Hellevoetsluis.
Uitgebreide routebeschrijving op http://www.historyland.nl/bezoekers-info/ligging-en-route

Programma
11.00 Inloop met koffie/thee

11.30 Opening door de voorzitters van beide verenigingen.
11.35 Peter de Bruijn en Ingrid de Bruijn: Het damhert tijdens het Pleistoceen van Nederland – ontdekking van een nieuwe ondersoort voor het Pleistoceen van Nederland
Het damhert Dama dama is een middelgrote hertensoort. In Nederland leeft het damhert tegenwoordig in een aantal duingebieden en op de Veluwe. Gedurende het Laat Pleistoceen kwam het damhert Tijdens het Eemien-interglaciaal ook in Nederland voor, getuige de -overigens- zeer schaarse fossiele vondsten van verschillende locaties. Het toeschrijven van fossiele overblijfselen aan het damhert leidt vaak tot problemen omdat de verschillen met het edelhert zeer klein zijn. De vele zandsuppleties en de aanleg van Maasvlakte 2 hadden tot een jaar geleden geen materiaal opgeleverd dat met zekerheid aan het damhert kon worden toegeschreven. Tijdens determineersessies die door de WPZ zijn georganiseerd, zijn kiezen uit privécollecties naar boven gekomen die na ons onderzoek kunnen worden toegeschreven aan het damhert. We laten zien hoe we dit onderzoek hebben aangepakt en op grond van welke kenmerken deze vondsten kunnen worden toegeschreven aan het damhert. Een linkeronderkaak, van Maasvlakte 2, konden wij toeschrijven aan een ondersoort die nieuw is voor het Pleistoceen van Nederland.
12.30 Leen Hordijk: Inleiding op de boringen Zuurland en documentaire
De Zuurlandboringen genieten internationale bekendheid. Leen Hordijk boort eigenhandig en volledig handmatig in de polder Zuurland nabij Brielle tot diepten van ruim 60 meter. Hij zeeft het sediment zeer nauwgezet en heeft zo een ongekende collectie stratigrafisch verzamelde fossielen uit het Pleistoceen aangelegd. Wetenschappers in binnen- en buitenland werken aan het materiaal. De documentaire met toelichting van Leen Hordijk is een goede voorbereiding voor het locatiebezoek ’s middags. Bekijk ook de link voor een impressie met een uitgebreide fotorapportage van Hans Wildschut en een begeleidende tekst van Dick Mol https://pbase.com/ebax/oostvoorne
13.15 Pauze: Historyland heeft een eenvoudige lunchkaart. U kunt ook zelf lunch meenemen.

14.15 Vertrek naar locatie Zuurland

14.30 tot 16.00 Locatiebezoek Zuurland

WPZ-WTKG bijeenkomst Historyland op 1 juni 2019

Op zaterdag 1 juni aanstaande is de WPZ-bijeenkomst, samen met de WTKG, in Historyland te Hellevoetsluis met aansluitend een bezoek aan de polder Zuurland van Leen Hordijk. Ter voorbereiding op de bijeenkomst -waar het volledige programma nog van volgt- is via deze Link een foto-impressie te zien van wat een zeer interessante en fantastische dag belooft te worden.


Conferentie geologisch onderzoek Noordzeebodem

Van 18 tot en met 20 november 2019 vindt er in Utrecht een grote conferentie plaats over de Noordzee;
zie ook de agenda op de WPZ site. De link naar dé voor inschrijving:

https://www.tno.nl/en/about-tno/events/2019/reconstructing-interconnected-environments-for-the-past-500-kyrs/

Er komt een groot aantal aspecten van het geologisch onderzoek naar de Noordzeebodem aan bod en ook de zoogdierpaleontologie van het Midden-Pleistoceen tot het Holoceen. Deze conferentie kan van groot belang zijn voor hen die geïnteresseerd zijn in het Noordzeeonderzoek.

Zeeuwse Oerwalvissen, WPZ-leden en een bijeenkomst

Expedities van Het Natuurhistorisch op de Westerschelde onder leiding van honorair conservator en WPZ-lid Klaas Post leverden in de afgelopen jaren een ongekende opgeviste fossielenschat op. Uit de massa fossielen die Klaas en collega’s uit de Westerschelde visten, zijn inmiddels ook enkele wetenschappelijke topstukken komen bovendrijven. Lees bijvoorbeeld onder meer het artikel op p.37 van onze laatste Cranium (35-2, 2019). De tentoonstelling ‘Zeeuwse Oerwalvissen – topfossielen uit de Westerschelde‘ is nog t/m 19 mei te zien, en dus ook tijdens onze volgende bijeenkomst op 30 maart a.s. Hou onze website in de gaten voor het aansluitende programma!