Een druk bezochte bijeenkomst: Wolven en Big Tuskers

Zaterdag 16 november 2019 liep het gebouw De Waterlely in het mooie Natuurpark Lelystad snel vol voor de bijeenkomst van de WPZ over “Wolven en Big Tuskers”. Maar liefst 88 deelnemers werden met koffie en thee ontvangen. Een drukte van jewelste.

Zeer interessante en boeiende voordrachten werden de aanwezigen voorgeschoteld over de interactie tussen mens en wolf in het Pleistoceen, de terugkeer van de wolf in Nederland en in Duitsland, over het belang van de zoogdierpaleontologie voor hedendaagse ecologie en een afsluitend betoog over Aziatische en Afrikaanse olifanten en laat-pleistocene mammoeten uitgerust met enorme slagtanden, de echte Big Tuskers.

De pauze werd gebruikt om de vele meegebrachte vondsten van skeletdelen van pleistocene en vroeg-holocene zoogdieren te determineren. En de vele aanwezige deskundigen hebben heel wat op naam gebracht. Het was, letterlijk en figuurlijk, een drukte van belang.

 

De WPZ die gaat over oude en veelal uitgestorven zoogdieren is springlevend. Een zeer gemêleerd ledenbestand, van jong tot oud. En, allen hebben genoten.

In het eerst komende nummer van ons tijdschrift “Cranium” in het nieuwe jaar zal een verslag van deze drukke bijeenkomst worden gepubliceerd, samengesteld door Nynke de Boer.

Foto’s Nike Liscaljet

Zaterdag 16 november 2019: Wolven en Big Tuskers

“Verspreiding en weergave van de wolf tijdens het Laat-Paleolithicum in Europa”

Er is een kleine verandering opgetreden in het programma van deze laatste bijeenkomst van dit jaar: Wolven en Big Tuskers die op zaterdag 16 november 2019 in Lelystad gehouden wordt. De eerste spreker van het programma, mevrouw Dr Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, is wegens omstandigheden helaas verhinderd. Haar voordracht komt te vervallen. Het bestuur van de WPZ heeft daarvoor de heren Dr. Jordi Serangeli en Ivo Verheijen, beiden werkzaam aan de fossiele zoogdierfaunae van de vermaarde vindplaats Schöningen, wereld bekend van de speren van enkele honderdduizenden jaren oud bereid gevonden een boeiende en zeer interessante presentatie te geven. Zij zullen een voordracht verzorgen, getiteld: Verspreiding en weergave van de wolf tijdens het Laat-Paleolithicum in Europa.

Het bestuur hoopt U in groten getale te mogen begroeten op deze laatste bijeenkomst van dit jaar!

Dr. Jordi Serangeli

Ivo Verheijen

Laatste bijeenkomst van 2019: Wolven en Big Tuskers!

De laatste WPZ-bijeenkomst van dit jaar staat voor de deur: op zaterdag 16 november 2019 treffen wij elkaar weer. Dit keer op een unieke locatie, het Natuurpark Lelystad. Zie de website van het park door te klikken op de volgende link:

https://www.flevo-landschap.nl/bezoekerscentra/natuurpark-lelystad/1?gclid=EAIaIQobChMIy5H8lZmU5QIVk-R3Ch02Nw3kEAAYASAAEgJeXvD_BwE

Het thema van deze dag is Wolven. Het WPZ-bestuur heeft een aantal (internationale) sprekers bereid gevonden om voordrachten voor ons te verzorgen. We sluiten deze dag af met een voordracht over slurfdragers met enorme slagtanden, de zogenoemde Big Tuskers: olifanten uit Azië, Afrika en mammoeten uit het Laat-Pleistoceen.

De WPZ-bijeenkomst zou geen WPZ-bijeenkomst zijn als er niet ruimschoots de gelegenheid geboden wordt om oude en nieuwe vondsten te laten determineren. Het WPZ-bestuur heeft er voor gezorgd dat er voldoende recent vergelijkingsmateriaal van wolven aanwezig zal zijn zodat we allemaal kunnen meekijken hoe een gedegen identificatie van een skeletdeel uitgevoerd wordt. U wordt van harte uitgenodigd mogelijke resten van honden, wolven en natuurlijk andere zoogdieren mee te nemen voor determinatie door aanwezige deskundigen.

Voor het complete programma zie onze website:

https://pleistocenemammals.com/agenda/event/wpz-bijeenkomst-5/

Als opwarmer voor het bijwonen van deze dag alvast twee interessante plaatjes van een gemummificeerde wolvenpup uit de permafrost van de Yukon, de wereldberoemde Klondike. Gevonden door Neil Loveless van Favron Enterprises, Klondike, Yukon, Canada, in 2019 in “Paul’s Pup”, een goudmijn niet ver van Last Chance Creek. 14C datering geeft aan dat deze circa 8 weken oude wolvenpup ouder is dan 50.000 jaren en voorlopig onderzoek aan stabiele isotopen geven aan dat dit diertje gestorven is van de honger. Foto’s zijn ter beschikking gesteld door Dr Grant Zazula van het Yukon Paleontology Program in Whitehorse, Canada. 

Het WPZ-bestuur hoopt U in groten getale te mogen begroeten op zaterdag 16 november in het Natuurpark Lelystad.

5e WPZ bijeenkomst met als thema: Wolven

16 november vindt in Natuurpark Lelystad onze 5e bijeenkomst van het jaar plaats met als centraal thema: Wolven.

De grijze wolf, de akelige hoofdrolspeler in veel sprookjes, deelt onze wereld sinds de ijstijd. De hond, de beste vriend van de man, stamt ook uit die tijd. Waar, wanneer, hoe en waarom hebben prehistorische mensen de wolf gedomesticeerd? Of heeft dit geduchte roofdier zelf aansluiting gezocht bij onze voorouders?

Nieuwsgierig geworden naar het zeer interessante programma met bevlogen sprekers ? Klik op onderstaande link:

Dag-programma Wolven

Zeer interessante WPZ-Bijeenkomst in het Stadhuismuseum van Zierikzee

Op zaterdag 14 september vond de vierde WPZ-bijeenkomst van dit jaar plaats. Een bomvolle zaal in het gastvrije Stadhuismuseum van Zierikzee met een boeiende tentoonstelling “Expeditie Zeeuwse IJstijd”, een ontdekkingstocht langs de topstukken uit de verzameling fossiele beenderen van het 250 jarig Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Maar liefst 52 deelnemers wisten de weg naar het museum te vinden waar we gastvrij werden ontvangen met koffie en thee. Veel meer deelnemers dan verwacht want er moesten in het zaaltje extra stoelen aangerukt worden.