Nieuws

Expeditie Zeeuwse ijstijd

26 juni was het eindelijk zo ver: de opening van de tentoonstelling Expeditie Zeeuwse ijstijd. Een tentoonstelling in het kader van het 250 jarig jubileum van het Koninklijk Zeeuws genootschap der Wetenschappen dat in 1769 is opgericht, en waar lang aan gewerkt is.

Zeeuwsmuseum

© Een topstuk in het Zeeuws Museum: de schedel van een wolharige neushoorn.

 

 

 

De tentoonstelling, die in het Stadhuismuseum te zien is tot en met 3 november, laat een aantal topstukken uit de fossielencollectie van het Zeeuws genootschap zien.

Domesticatie van de pleistocene wolf

Pleistocene wolven en honden en de domesticatie van de wolf (het thema van de WPZ-dag op 16 november 2019) blijven een actueel onderzoeksthema. Op donderdag 27 juni jongstleden promoveerde dierenarts en archeoloog Luc Janssens aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de manieren om prehistorische honden en wolven te onderscheiden. Hij concludeert dat de meeste traditionele methoden en criteria (zoals ‘tooth crowding’) niet deugen en dat de oudste concontroversiële hondenresten, waarbij duidelijke effecten van domesticatie te zien zijn, ongeveer 15.000 jaar oud zijn. Zie hier het persbericht over zijn promotie:

Link naar het artikel

Zijn zeer uitvoerige en gedegen masterscriptie, waarop zijn promotieonderzoek voortbouwt, is ook online te vinden:

Link naar de publicatie

Waarom stierven mammoeten uit?

In dit korte (Duitse) filmpje dat eind mei 2019 ter beschikking is gekomen wordt getracht te verklaren waarom de mammoeten van het wereldtoneel verdwenen zijn. Ook in deze video, die door middel van onderstaande link is te downloaden, is een Nederlandse inbreng. Een WPZ-lid probeert aan de hand van verschillende voorbeelden in het veld, met name op de Noordzee voor de kust van Zuid-Holland, te verklaren waarom de wolharige mammoet en andere ijstijdzoogdieren uitgestorven zijn.

Klik hier voor de volledige documentaire

Spectaculaire voetsporen

Spectaculaire voetsporen van de laat-pleistocene megafauna in White Sands National Monument, New Mexico, USA.

Op 21 juni 2019 is er een zeer interessante post geplaats op het weblog van de schrijfster Jeanne Timmons over de spectaculaire voetsporen van mammoeten, reuzenluiaarden, grote katten, kamelen en mensen. Timmons doet verslag van de interviews die zij deed voor haar artikel voor haar weblog Mostly Mammoths. Het hele verhaal is te lezen op de volgende link:

Link naar het artikel

Binnenkort wordt in een uitzending van TerraX op het tweede Duitse televisie net een documentaire uitgezonden waarin ook uitgebreid aandacht aan deze voetsporen wordt besteed.

Mooiste botten uit de Zeeuwse IJstijd

In het Zierikzeese Stadhuismuseum vindt van 26 juni tot en met zondag 3 november een tentoonstelling, in het kader van het 250 jarig jubileum van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, plaats waarin de mooiste botten uit de Zeeuwse IJstijd tentoongesteld worden. Zie het bericht uit de PZC van 22 juni j.l:

Link naar het artikel in PZC