Nieuws

Trogontherium Maasvlakte 2 project weer van start

Zaterdag 12 september waren Dick Mol, Ingrid de Bruijn, Peter de Bruijn en ondergetekende bij Historyland in Hellevoetsluis te gast. Wij waren daar om de Trogontherium collecties van onze leden Renate Wolthuis, Annemarie en Vincent Graper en Erwin van der Lee te inventariseren. Door Covid-19 heeft de inventarisatie even stilgelegen, maar met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen is het Trogontherium Maasvlakte 2 project weer opgestart.

Dit onderzoeksproject is halverwege vorig jaar opgezet met als doel de vondsten van botmateriaal van de uitgestorven beverachtige Trogontherium cuvieri van met name Maasvlakte 2 te inventariseren en te onderzoeken op variatie in grootte. Medelid van het project Bram Langeveld van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam meet hiertoe al het geschikte materiaal op. Voor een betrouwbare inventarisatie gebruiken we o.a. vergelijkingsmateriaal van T. cuvieri van het Natuurhistorisch Museum Maastricht en van een skelet van de recente bever Castor fiber van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

De inventarisatie bevestigde weer eens hoe zorgvuldig er door onze leden verzameld en gedetermineerd wordt. Het overgrote deel van het materiaal bleek inderdaad van T. cuvieri. Slechts af en toe troffen we ook materiaal aan dat van C. fiber was. Vele tientallen gebitselementen, waaronder een aantal fraaie snijtanden, maar ook veel postcraniaal materiaal (zoals delen van wervels, dijbeenderen, bekken, middenvoetsbeenderen, enz.) van zowel volwassen als juveniele dieren werden door ons gedetermineerd en geïnventariseerd. Het materiaal dat geschikt was om op te meten werd zonder bezwaar aan ons in bruikleen meegegeven voor nader vergelijkingsonderzoek. Waarvoor onze grote dank.

Het komende jaar volgen er hopelijk nog vele inventarisatiesessies. Wederom vragen we iedereen die bereid is materiaal van Trogontherium uit de eigen collectie door ons te laten onderzoeken, dit ons te laten weten. Op de eerstvolgende WPZ-bijeenkomst zullen we de tussenresultaten van dit onderzoek presenteren.

De mens is verantwoordelijk voor het uitsterven van de grote zoogdieren, toont een nieuwe studie aan

Scientias.nl publiceerde een leesbaar verhaal over het uitsterven van zoogdieren gedurende de laatste honderd duizend jaren van de geschiedenis van de aarde. De ene keer is het de overbejaging op grote zoogdieren, de andere keer krijgt het klimaat de schuld. Nu blijkt volgens een nieuwe studie dat het tempo waarmee dieren uitsterven vele malen hoger ligt dan normaal en wij, de mensheid, wordt als schuldige aangewezen. Klik op de link hieronder voor het complete zeer lezenwaardig verhaal zoals Scientias.nl dat de ether in slingerde:

https://www.scientias.nl/nagenoeg-alle-zoogdieren-die-in-in-de-afgelopen-honderdduizend-jaar-uitstierven-zijn-door-de-mens-ten-onder-gegaan/

Early Humans – By Nick Ashton (British Museum)

Voor hen die geïnteresseerd zijn in de vroege bewoning van de zuidelijke bocht van de Noordzee tussen de Britse Eilanden en het vaste land van Europa raad ik het volgende boek aan: Early Humans van Nick Ashton.Een schitterend en rijk geïllustreerd werk over de bewoning van de pleistocene laagvlakte tussen het huidige Engeland en Nederland.  Ashton, een gerenommeerd archeoloog van het Britsh Museum in Londen geeft in de overzichtelijke werk weer wat de ruim dertig afgelopen jaren nieuw onderzoek heeft prijsgegeven. Met de gegevens van de opgravingen van  Happisburgh (Norfolk) en Pakefield. En niet alleen de werktuigen die mensen daar sinds een miljoen jaar geleden hebben achtergelaten, maar ook over fossiele mollusken, overblijfselen van insecten  en zoogdierresten. Voor de WPZ-ers die regelmatig stenen artefacten, bewerkte beenderen en geweien vinden op onze gesuppleerde stranden, een aanrader om een goed inzicht te krijgen voor een goede en duidelijke interpretatie van hun vondsten!

Uitgegeven in de serie  The New Naturalist Library (William Collins) ISBN 978-0-0082-2728-9

PROJECT REUZENBEVER

Dick Mol, Bram Langeveld, Rob van den Berg en Ingrid en Peter de Bruijn zijn een onderzoek gestart  naar de reuzenbever, Trogontherium cuvieri. Het doel van dit onderzoek is: in kaart brengen “welk” en “hoeveel” materiaal er zoal de laatste jaren in Nederland van deze reuzenbever verzameld is. In het verleden is veel materiaal van Trogontherium gevonden en verzameld uit de kleigroeves bij het plaatsje Tegelen. Dit materiaal is uitgebreid onderzocht en beschreven door Antje Schreuder, die op dit onderwerp in 1929 is gepromoveerd. Dit onderzochte materiaal is ondergebracht in verschillende deelverzamelingen welke zich thans bevinden in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, Teylers Museum in Haarlem en Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Al deze deelverzamelingen zijn inmiddels door ons uitgebreid bestudeerd en van een groot aantal stukken zijn de afmetingen opgenomen, zodat er van het Tegelenmateriaal een goed beeld ontstaat.