Nieuws

Rapport: ”Middenpaleolithische archeologie in het Markermeer”.

Onlangs verscheen Het rapport : ”Middenpaleolithische archeologie in het Markermeer” onder redactie van J. Huiser.  Dit rapport bevat een schat aan informatie over de ondergrond van het Markermeer. Sinds een paar jaar wordt er in de buurt van de dijk Enkhuizen Lelystad zand gewonnen uit het Markermeer voor de aanleg van de Markerwadden en de ophoging van de Houtribdijk. De auteurs van dit rapport hebben een uitgebreid archeologisch onderzoek verricht Ze hebben in de zandputten grondboringen gezet. De analyse van deze grondmonsters laten een mooi beeld zien van de opbouw van de bodem, klimaatontwikkeling en vegetatieontwikkeling gedurende het laat-Saalien en het vroeg- Eemien. Uit het rapport blijkt dat gedurende het Eemien en het vroeg-Weichselien dit gebied geschikt was voor bewoning. In het opgespoten zand zijn dan ook veel fossiele botresten gevonden uit deze periode. Het rapport geeft een lijst van de dieren waarvan botresten gevonden zijn.

Een dubbeldik kerstnummer

Een “teaser” van de voorkant van Cranium

De tweede Cranium van 2020 is gereed en onderweg naar de drukker. Het bestuur en de redactie hebben besloten hier een extra dik nummer van te maken. Met name door alle maatregelen rondom Covid-19 waardoor onze bijeenkomsten in 2020 geen doorgang konden vinden. 148 pagina’s vol met wetenswaardigheden, foto’s , feiten en nieuwtjes. Dank gaat natuurlijk uit naar de redactie en allen die een bijdrage hebben geleverd aan dit “kerstnummer”.  Hou half december de deurmat in de gaten.

 

 

Cranium in digitale vorm

Door het groeiend aantal leden van onze actieve vereniging is de vraag naar oude Craniums gestegen. Helaas zijn de oudste Craniums (vaak) niet meer als hard copy te krijgen in de webshop.

Onze Cranium redactie heeft veel werk gestoken in het digitaliseren van ons tijdschrift. De laatste drie jaar zijn ook te vinden op de site van natuurtijdschriften. Deze wordt binnenkort nog aantrekkelijker gemaakt.

Op de rechterkant van de WPZ website is onder “Cranium in Natuurtijdschriften” een link te vinden met een directe verwijzing naar de beschikbare online PDF’s van Cranium. Klik op het plaatje en U wordt direct doorgelinkt.

Veel leesplezier!

WPZ Website

Online lezingen Paleobiologische Kring

Door het uitvallen van veel activiteiten de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Paleobiologische Kring gepuzzeld over wat wel georganiseerd kan worden. Digitaal is een creatieve oplossing gevonden door een aantal online lezingen aan te bieden, namelijk de ‘Autumn Paleo Lecture Series’.

http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=2156.

Deze korte serie bestaat uit drie lezingenavonden die twee-wekelijks plaatsvinden om 20.00 uur, namelijk op woensdag 18 november, 2 december en 16 december. De eerste twee avonden (met lezingen in het Nederlands) staan open voor zowel leden als niet-leden, waarna de serie afgesloten wordt met een Engelstalige lezing van gerenommeerd Brits paleontoloog prof. Phil Manning op woensdag 16 december. Deze laatste lezing is alleen beschikbaar voor leden van de Paleobiologische Kring. Voor slechts 12,50 euro per jaar wordt u al lid van de Paleobiologische Kring en hiermee kunt u de lezing van 16 december bijwonen en elke andere avondlezing die we in 2021 zullen organiseren.

Wilt u ook aanwezig zijn bij een van de lezing(en)? Meldt u zich dan aan via onderstaand(e) inschrijfformulier(en), dit is verplicht. De lezingen zijn verder gratis toegankelijk en zullen plaatsvinden via het online meeting platform Zoom.

Inschrijving 18 november: https://forms.gle/j4VHmSvZ2ow1Cb7n6

Inschrijving 2 december: https://forms.gle/UqFSTubofH3WtTDR9

Inschrijving 16 december (alleen voor leden): https://forms.gle/XGRW1psym6qvdNba9 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u hen altijd bereiken via pbkring@gmail.com. Hopelijk tot ziens bij de lezingenserie!

 

Tot op het bot onderzocht

Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier
Ter gelegenheid van de pensionering van de archeozoöloog Roel Lauwerier van de RCE is een reeks van 24 artikelen op het gebied van de archeologie, archeozoölogie en archeologische monumentenzorg verschenen in de onlangs verschenen Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR # 70). De redactie van dit rapport bestaat uit J. Bazelmans, E. Beukers, O. Brinkkemper, I.M.M. van der Jagt, E. Rensink, B.I. Smit en M. Walrecht en is getiteld “Tot op het bot onderzocht”.
Voor hen geïnteresseerd in de zoogdierpaleontologie, o.a. van de bodem van de Noordzee tussen de Britse Eilanden en het vaste land van Europa, zijn de volgende twee hoofdstukken mogelijk van belang:

Lowland monkeys. New finds from Tegelen-Maalbeek (The Netherlands) door Thijs van Kolfschoten en Voer voor late neanderthalers in Esbeek-Diessen. Fossiele faunaresten van de mammoetsteppe tussen ca. 55.000 en 40.000 jaar geleden door Eelco Rensink en Bjørn Smit.
Het gehele rapport is gratis te downloaden via de volgende link:
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/tot-op-het-bot-onderzocht