Nieuws

Weer een nieuwe soort walvis uit de Westerschelde: Nehalaennia devossi

Onderzoekers van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam hebben een nieuwe soort walvis ontdekt: Nehalaennia devossi. De soortnaam van de nieuwe walvis, devossi, is een eerbetoon aan dr. John de Vos, paleontoloog, verbonden aan Naturalis in Leiden.

Lees het volledige artikel van de bijzondere vondst via onderstaande link: Link naar het artikel bij Het Natuur Historisch

 

Programma zaterdag 1 juni 2019 WPZ-WTKG in Historyland

De beide besturen van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) en de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) nodigen u uit voor de zomerbijeenkomst op 1 juni 2019 met als thema Zuurlandboringen.

De bijeenkomst vindt plaats in Historyland, Ravenseweg 11c, 3223 LM Hellevoetsluis.
Uitgebreide routebeschrijving op http://www.historyland.nl/bezoekers-info/ligging-en-route

Programma
11.00 Inloop met koffie/thee

11.30 Opening door de voorzitters van beide verenigingen.
11.35 Peter de Bruijn en Ingrid de Bruijn: Het damhert tijdens het Pleistoceen van Nederland – ontdekking van een nieuwe ondersoort voor het Pleistoceen van Nederland
Het damhert Dama dama is een middelgrote hertensoort. In Nederland leeft het damhert tegenwoordig in een aantal duingebieden en op de Veluwe. Gedurende het Laat Pleistoceen kwam het damhert Tijdens het Eemien-interglaciaal ook in Nederland voor, getuige de -overigens- zeer schaarse fossiele vondsten van verschillende locaties. Het toeschrijven van fossiele overblijfselen aan het damhert leidt vaak tot problemen omdat de verschillen met het edelhert zeer klein zijn. De vele zandsuppleties en de aanleg van Maasvlakte 2 hadden tot een jaar geleden geen materiaal opgeleverd dat met zekerheid aan het damhert kon worden toegeschreven. Tijdens determineersessies die door de WPZ zijn georganiseerd, zijn kiezen uit privécollecties naar boven gekomen die na ons onderzoek kunnen worden toegeschreven aan het damhert. We laten zien hoe we dit onderzoek hebben aangepakt en op grond van welke kenmerken deze vondsten kunnen worden toegeschreven aan het damhert. Een linkeronderkaak, van Maasvlakte 2, konden wij toeschrijven aan een ondersoort die nieuw is voor het Pleistoceen van Nederland.
12.30 Leen Hordijk: Inleiding op de boringen Zuurland en documentaire
De Zuurlandboringen genieten internationale bekendheid. Leen Hordijk boort eigenhandig en volledig handmatig in de polder Zuurland nabij Brielle tot diepten van ruim 60 meter. Hij zeeft het sediment zeer nauwgezet en heeft zo een ongekende collectie stratigrafisch verzamelde fossielen uit het Pleistoceen aangelegd. Wetenschappers in binnen- en buitenland werken aan het materiaal. De documentaire met toelichting van Leen Hordijk is een goede voorbereiding voor het locatiebezoek ’s middags. Bekijk ook de link voor een impressie met een uitgebreide fotorapportage van Hans Wildschut en een begeleidende tekst van Dick Mol https://pbase.com/ebax/oostvoorne
13.15 Pauze: Historyland heeft een eenvoudige lunchkaart. U kunt ook zelf lunch meenemen.

14.15 Vertrek naar locatie Zuurland

14.30 tot 16.00 Locatiebezoek Zuurland

Enorm bekken van een wolharige mammoet bij Doesburg gevonden

In de Fraterwaard, in het stroomgebied van de IJssel bij Doesburg, is onlangs bij graafwerkzaamheden een enorm bekken bestaande uit de twee bekkenhelften, tevoorschijn gekomen. Het bekken is afkomstig van een volwassen wolharige mammoet, Mammuthus primigenius. In het stroomgebied van de IJssel, met name in de omgeving van Doesburg, worden met regelmaat resten van een ijstijdfauna zo rond de 40.000 jaren oud, opgebaggerd.

Bruine banken en witte kliffen: de zoektocht naar prehistorische menselijke aanwezigheid in de Noordzee

Oostende (2019.05.02) – Na een succesvolle eerste expeditie in 2018, zal op 7 mei een tweede zoektocht naar de prehistorische landschappen en menselijke aanwezigheid op de Bruine Bank in de zuidelijke Noordzee aanvatten. Gedurende de 11 dagen durende expeditie zullen Belgische en Britse wetenschappers akoestische technieken combineren met bodemstaalnames om de topografie en de geschiedenis van deze landschappen en hun bewoners verder te ontrafelen.

Persbericht door Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), University Bradford, KBIN-OD Natuur en UGent-RCMG

Lees verder:

http://vliz.be/nl/persbericht/bruine-banken-witte-kliffen-zoektocht-naar-prehistorische-menselijke-aanwezigheid-Noordzee

WPZ-WTKG bijeenkomst Historyland op 1 juni 2019

Op zaterdag 1 juni aanstaande is de WPZ-bijeenkomst, samen met de WTKG, in Historyland te Hellevoetsluis met aansluitend een bezoek aan de polder Zuurland van Leen Hordijk. Ter voorbereiding op de bijeenkomst -waar het volledige programma nog van volgt- is via deze Link een foto-impressie te zien van wat een zeer interessante en fantastische dag belooft te worden.