Jubileumcommissie

Voor WPZ40 heeft het bestuur een speciale commissie samengesteld, die met het gehele interne en externe netwerk communiceert om de voorgenomen zeven jubileumprojecten succesvol te realiseren. Onze taken bestaan o.a. uit fondswerving, samenwerkingsstrategiën, promotiestrategiën en projectmanagement.

Voor vragen aan de jubileumcommissie kun je een e-mail sturen naar info@pleistocenemammals.com

Kwartiermaker

Nike Liscaljet
(hoofdredacteur Cranium en oud-bestuurslid)

Stuurgroep

Rob van den Berg (voorzitter)

Peter de Bruijn (penningmeester)

Ingrid de Bruijn (actief lid en burgerwetenschapper)

Cilka Maas (actief lid en gepensioneerd biologiedocent)

Ivo Verheijen (Craniumredactielid en werkzaam in Schöningen)

Stagiairs

Van februari tot juni 2021 werd de commissie bijgestaan door Reinwardt Academie stagiair Pleun Wikkers, inmiddels ook WPZ-lid. Zij ondersteunde Nike bij de fondswerving, schreef het promotieplan, deed archiefonderzoek en verrichtte allerhande hand- en spandiensten voor het jubileum.
Van september tot januari 2021 werd de commissie bijgestaan door Reinwardt Academie stagiair Julian Doop. Hij onderzocht de vraag welke rol fossielen (van pleistocene zoogdieren in het bijzonder) hebben op ons cultureel erfgoed en de cultuurgeschiedenis van Nederland. Daarnaast werkte Julian mee aan de #onthisday campagne en verrichte hij allerhande hand- en spandiensten voor het jubileum.