Jubileumcommissie

Voor WPZ40 heeft het bestuur een speciale commissie samengesteld, die met het gehele interne en externe netwerk communiceert om de voorgenomen zeven jubileumprojecten succesvol te realiseren. Onze taken bestaan o.a. uit fondswerving, samenwerkingsstrategiën, promotiestrategiën en projectmanagement.

Voor vragen aan de jubileumcommissie kun je een e-mail sturen naar info@pleistocenemammals.com

Kwartiermaker

Nike Liscaljet
(hoofdredacteur Cranium en oud-bestuurslid)

Stuurgroep

Dick Mol (voorzitter)

Peter de Bruijn (penningmeester)

Ingrid de Bruijn (actief lid en burgerwetenschapper)

Cilka Maas (actief lid en gepensioneerd biologiedocent)

Ivo Verheijen (Craniumredactielid en werkzaam in Schöningen)

Stagiair

Van februari tot juni 2021 wordt de commissie bijgestaan door Reinwardt Academie stagiair Pleun Wikkers. Zij ondersteunt Nike bij de fondswerving, schrijft het promotieplan, doet archiefonderzoek en verricht allerhande hand- en spandiensten voor het komend jubileum.