Hoogtepunten

Het doel van de WPZ is om de kennis over pleistoceen Nederland, ook bij een breed publiek, te bevorderen en vergroten. Onze ambitie is het verder uitgroeien tot een landelijk bekend en succesvol netwerk. Geregeld worden daarom grote, meestal publieke, activiteiten georganiseerd, en met (inter)nationaal succes!

Een selectie van onze hoogtepunten, met verslagen en beeldmateriaal, vind je hier onder.