Digi-Safari in pleistoceen Nederland

In 40 jaar tijd heeft de WPZ heel veel ijstijdfossielen verzameld, onderzocht en gepubliceerd, maar hoeveel en welke zijn het nou precies? Daar was nog geen compleet overzicht van. Tot nu!

Speciaal voor het jubileum heeft Nike Liscaljet, in samenwerking met de WPZ40 stuurgroep en een aantal zeer behulpzame leden (zonder wie dit nooit gelukt was, dus waarvoor heel veel dank!), een project opgezet om het pleistoceen Nederlands erfgoed in kaart te brengen en publiek toegankelijk te maken om het spelenderwijs te ontdekken. En het begin is er nu. De inventarisatie van gedetermineerde Nederlandse pleistocene zoogdiersoorten kwam tot ruim 180!

Ga mee op digi-safari langs al die ijstijdzoogdieren. Het zijn er veel meer dan ‘the big five’!

Het resultaat is uitgewerkt tot een schitterende digitale verhalenplaat van de Nederlandse zoogdierfauna in het Pleistoceen. Paleokunstenaar Mauricio Antón heeft de essentie van Nederland in het ijstijdvak heel knap weten samen te vatten, met zowel een koude, droge mammoetsteppe, als een warm, vochtig boslandschap, en een inspirerende biodiversiteit. Indrukwekkende diersoorten, groot en klein, komen samen bij de rivier, die aan de horizon naar zee leidt.

Niet alle 182 soorten pasten in deze plaat, maar wat je niet ziet, wordt wel beschreven. Zogenaamde ‘markers’ in de digitale verhalenplaat bevatten tekst en uitleg bij elke soort, ook over soorten die er niet op pasten. Zo is de verhalenplaat tegelijkertijd een soort encyclopedie. En het is zeker de moeite waard om vaker op digi-safari te gaan, want je ontdekt telkens nieuwe dieren en de informatie in de ‘markers’ wordt ook dit jaar nog verder uitgewerkt en aangevuld.

Mauricio Antón at work

Vanaf 21 mei kun je zelf op digi-safari of een online tour volgen. Dat is ook het moment vanaf wanneer je kunt meedoen aan de ludieke verkiezingscampagne voor Het Nationaal IJstijdzoogdier van Nederland!

Fondsen & Partners