Lidmaatschap

Ga direct naar het inschrijfformulier

Iedereen die geïnteresseerd is in paleontologie kan lid worden van de WPZ. Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december. Aanmelden kan het hele jaar door. Opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan tot 1 december van het lopende jaar. De jaarlijkse contributie bedraagt -per 1 januari 2020- slechts € 30,- voor leden en € 10,- voor gezinsleden.

Leden zijn natuurlijke personen, die zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur. Zij ontvangen twee keer per jaar het tijdschrift Cranium, waarvoor zij ook zelf artikelen mogen aanleveren. Daarnaast ontvangen zij per e-mail uitnodigingen voor de bijeenkomsten, deelname aan de excursie en worden zij middels onze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van andere interessante activiteiten, zoals congressen, openingen van tentoonstellingen of andere bijeenkomsten.
Gezinsleden zijn natuurlijke personen, die zich als voordeurdeler van een gewoon lid hebben aangemeld. Gezinsleden ontvangen geen post van de vereniging, maar hebben wel het recht samen met het gewone lid deel te nemen aan activiteiten, excursies en bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging.
Abonnees zijn instanties die het tijdschrift van de vereniging ontvangen, maar geen recht hebben deel te nemen aan activiteiten, excursies en bijeenkomsten georganiseerd door de vereniging, tenzij het bestuur, dan wel een tiende van de leden, daar uitdrukkelijk om verzoekt.