Verenigingsleven

In Nederland zijn veel mensen actief op zoek naar sporen uit het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar – 10.000 jaar geleden). Zij zoeken op het strand of in oude rivierafzettingen naar fossiele resten van uitgestorven zoogdieren zoals mammoeten, wolharige neushoorns en sabeltandtijgers. Vissers vinden ze in hun netten, werklieden en paleontologen rapen ze op tijdens het oppompen van klei of zand. Deze vondsten van amateurs en professionele paleontologen samen, helpen een goed beeld te vormen van Nederland in vroegere tijden.

De Werkgroep Pleistocene Zoogdieren is een vereniging waarin amateur- en beroepspaleontologen samenwerken. De vereniging richt zich daarbij op het verzamelen en bestuderen van zoogdierfossielen uit het Pleistoceen.

Een uniek kenmerk van de WPZ is dat de vereniging open staat voor zowel zij die het vak van de zoogdierpaleontologie professioneel beoefenen, als voor hen die er puur uit interesse of als hobby mee bezig zijn. Tussen deze twee doelgroepen wordt geen onderscheid gemaakt. Iedereen vindt binnen de WPZ een platform waar ze in contact kunnen komen met andere geïnteresseerden, en waardevolle kennis omtrent de Nederlandse fossiele ijstijdfauna en prehistorie kunnen uitwisselen.

Hieruit zijn al tal van diverse samenwerkingsverbanden met binnen- en buitenlandse musea, organisaties en verzamelaars ontstaan. Deze hebben onder meer geleid tot educatieve workshops, gezamenlijke bijeenkomsten met “kijkjes achter de schermen”, bezoeken aan depots en het determineren van (bijzondere) collecties, en het bezoeken van exclusieve sites tijdens excursies.

De feiten op een rij

Bijeenkomsten – voor en door leden, vier maal per jaar, verspreid in Nederland en soms ook België
Lidmaatschap – voor iedereen die geïnteresseerd is in paleontologie, inmiddels bijna 400 leden en abonnees in binnen- en buitenland
Bestuur – vertegenwoordigt de vereniging en zorgt voor de (financiële) organisatie van het verenigingsleven
Cranium – verschijnt twee maal per jaar, 1000 stuks, 100 pagina’s, heeft een eigen redactie
Contact – voor al je vragen en suggesties

Statuten en reglementen
Beleidsplan 2015-2020
Jaarverslagen
Privacyverklaring