Nieuws

Paleotime-NL Outreach Poster Award

Bij deze willen we jullie graag op de hoogte stellen van de Paleotime-NL Outreach Poster Award van de Paleobiologische Kring in samenwerking met het Oertijdmuseum in Boxtel. Bij de Outreach Poster Award kunnen bachelor, master en PhD-studenten in de natuurwetenschappen of citizen-scientists in de geologie of paleontologie een juryprijs winnen van tot wel €250,- voor het presenteren van hun onderzoek. De wedstrijd is bedoeld voor paleontologisch en geologisch onderzoek in de breedste zin van het woord, niet beperkt tot locatie (overal ter wereld) en tijd (Precambrium tot Holoceen).

De twee belangrijkste doelen hierbij zijn dat enerzijds het grote publiek geënthousiasmeerd wordt voor paleontologisch en geologisch onderzoek. Waarnaast anderzijds jonge studenten, wetenschappers of citizen-scientists ervaring kunnen doen met public outreach. Naast de door het Oertijdmuseum beschikbaar gestelde hoofdprijs van €250,- is er ook een bedrag van €100,- en €50,- beschikbaar gesteld voor de respectievelijke 2e en 3e prijs. Het Oertijdmuseum in Boxtel stelt de winnaars tevens de mogelijkheid om de winnende posters tentoon te laten stellen in het Oertijdmuseum in Boxtel. De winnaar van de hoofdprijs mag ten slotte ook een lezing komen geven op Paleotime-NL van volgend jaar.

Aanmelden voor de Outreach Poster award kan tot uiterlijk 23 februari, waarvoor het formulier te vinden is op onderstaande website. De Outreach Poster Award zal worden gehouden op Paleotime-NL in Harderwijk op 14 maart 2020, waar ter plaatse de gemaakte poster gepresenteerd zal worden.De WPZ is eveneens vertegenwoordigd op deze beurs dus blokkeer deze datum ook in uw agenda! Voor meer informatie over praktische zaken en de richtlijnen van de poster zie: http://www.paleobiologischekring.org/homepage/?p=1497

Emeritaat Jelle Reumer: Vooraankondiging bijeenkomst 28 januari 2020

Jelle Reumer gaat in december met emeritaat en in september 2020 geeft hij zijn officiële afscheidsrede. Tot eind januari 2020 is hij nog bij het cursorische onderwijs betrokken. Om zijn laatste officiële bijdrage aan het onderwijs niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, wordt voor hem een gezellige bijeenkomst gehouden op dinsdagmiddag 28 januari 2020 in het Vening Meineszgebouw te Utrecht.

De afgelopen 15 jaar heeft Jelle als hoogleraar de  vertebratenpaleontologie hoog gehouden: in het onderwijs, in het onderzoek en in de vele collegiale samenwerkingsverbanden. Het is een mooi moment om Jelle in het zonnetje te zetten.

Als dank en ter herinnering willen wij Jelle een creatief cadeau aanbieden.

Wil je daaraan bijdragen: neem contact op met Wilma Wessels voor meer informatie (w.wessels@uu.nl)

Hoe een eiland werd gemaakt

Veranderende omstandigheden gemeten over een tijdsperiode van een miljoen jaar vormde het huidige Engeland. Museum wetenschap is hierbij van onschatbare waarde en helpt om een antwoord te vinden op de vragen;  waar wanneer en hoe de mens evolueerde. Een zeer interessant stuk over de warme periode’s met nijlpaarden en barre ijstijden waarin de mens moest overleven.

Klik op onderstaande link voor het gehele (Engelse) artikel:

https://www.nhm.ac.uk/discover/the-making-of-an-island.html