Nieuws

Skelet steppenwisent in museum Varsselder

400 Vrijwilligers van Natuurhistorisch Museum Min40celsius in Varsselder zijn al maanden bezig een skelet van een uitgestorven steppenwisent op te bouwen. Een deel is de afgelopen jaren gevonden in de zandafgraving nabij Netterden.

De steppenwisent lijkt op een bison, maar was een stuk groter. Met een schofthoogte tot twee meter was het dier bijvoorbeeld groter dan de neushoorn. De steppenwisent kwam tot 10.000 jaar geleden veel voor in het gebied tussen de huidige Noordzee en oostelijk Azië.

Foto: Theo Kock

,,We hebben al jaren behoorlijk wat wisent overblijfselen in onze collectie, onder andere enkele schedels”, zegt René van Uum, initiatiefnemer van Min40celsius. ,,Ik heb zelf jaren geleden al eens een wisent gebouwd en doorverkocht aan de TwentseWelle (nu De Museumfabriek) in Enschede.”

Nu is een clubje vrijwilligers aan de slag met een nieuw skelet. ,,Delen zijn gevonden bij de zandafgraving in Netterden en op de bodem van de Noordzee. Een volledig skelet hebben we helaas niet, maar door onze ervaring en kennis kunnen we de missende delen zelf maken. Het is een forse puzzel, maar we komen er wel”, zegt Van Uum. De verwachting is dat het skelet over twee maanden klaar is. Het komt dan naast het skelet van de wolharige neushoorn.

Binnenkort is ook een slagtand van 3,2 meter lang van een mammoet te zien in het museum. Het grootste deel daarvan is gevonden bij camping Slootermeer in Ulft.
Het bezoekerscentrum aan de Hoofdstraat 14 in Varsselder is open op woensdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Info: min40celsius.nl.

Mammoetgraf ontdekt in Mexico

In het Smithsonian Magazine van 29 mei 2020 verscheen een interessant artikel van Alex Fox over de ontdekking van nog een massagraf van Columbus mammoeten. Vorig jaar, even ten noorden van Mexico City (Mexico) waren bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe luchthaven al vele overblijfselen van mammoeten ontdekt waarbij men het vermoeden kreeg dat deze gejaagd en geslacht zijn door mensen, circa 15.000 jaar geleden. Niet ver van deze vindplaats zijn opnieuw vele resten van mammoeten gevonden. Bewaard gebleven in de sedimenten van een opgedroogd meer, het voormalige Xaltocan meer. Tijdens de opgraving van de skeletresten van meer dan 60 verschillende individuen, stieren, koeien en jonge dieren, werd al snel duidelijk dat deze mammoeten niet ten prooi zijn gevallen van mensen. Men vermoedt dat de mammoeten in het Pleistoceen in de modder van vochtige oevers van het meer verstrikt zijn geraakt en zijn omgekomen. Hun resten zijn onder de toenmalige waterspiegel goed bewaard gebleven in de meer sedimenten.

Voor het completen artikel klik op de onderstaande link waarin ook een ruim drie minuten durend filmpje is opgenomen over mammoeten en het uitsterven er van:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/sixty-mammoths-discovered-mexico-180974993/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=ca5b00045f-briefing-dy-20200602&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-ca5b00045f-42059079

Naturalis zet succesvol oervondstplatform van FutureLand voort

Leiden, 1 juni 2020 – Naturalis gaat vaart maken met het in kaart brengen van de enorme fossielenrijkdom van Nederland. Als onderdeel daarvan neemt het Leidse onderzoeksinstituut de succesvolle site Oervondstchecker vanaf 1 juni over van FutureLand, het informatiecentrum van Havenbedrijf Rotterdam. 

Via www.oervondstchecker.nl melden liefhebbers en verzamelaars hun vondsten van fossielen en prehistorische voorwerpen, die ze vinden op het strand van Maasvlakte 2. In zeven jaar tijd zijn er al meer dan 15.000 vondsten gemeld. Een groep vrijwillige experts beoordeelt de vondsten. De meldingen helpen de wetenschappers om leven en landschappen van lang geleden in kaart te brengen. De vondsten worden opgeslagen in een database en gekoppeld aan andere gegevens zodat een samenhangend beeld ontstaat van prehistorisch leven. 

De tweede Maasvlakte is een van ’s werelds belangrijkste vindplaatsen van ijstijddieren, zoals de mammoet. Het zand, dat is gebruikt voor de aanleg van de havenuitbreiding, komt uit diepe lagen uit de Noordzeebodem. Bij het aanbrengen ervan is de winplaats en -diepte gedocumenteerd waardoor de herkomst van vondsten herleid kan worden. 

Op de Oervondstchecker staan veel bijzondere vondsten, waaronder delen van een zeldzaam Nederlands aapje en een sabeltandtijger, maar ook fossiele hyenadrollen en resten van onze verre voorouders en hun gereedschap.

Oervondstchecker is in samenwerking met onder meer de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Woordvoerder Tie Schellekens: ‘Rondom de aanleg van Maasvlakte 2 zijn de effecten van de aanleg nauwlettend in de gaten gehouden. Ook archeologie maakte onderdeel uit van deze monitoring. Toen bleek dat ook paleontologische vondsten tot nieuwe inzichten leidden, hebben we dit breder getrokken. Met de webapp zagen we begin 2014 kans het publiek nog verder te betrekken bij de aanleg van Maasvlakte 2. Precies zoals we dit nog altijd doen met informatiecentrum FutureLand, waar fossielenexpedities onderdeel blijven van het totale aanbod.’

GeoUtrecht Digitaal

GeoUtrecht vindt plaats van 24 t/m 26 augustus 2020. Het internationale 
congres zal echter -door de Covid-19 maatregelen- geheel digitaal plaatsvinden. Meer informatie vindt u op :
https://www.geoutrecht2020.org/.

De sessie “MAMMALIAN ADAPTATION AND EVOLUTION THROUGHOUT THE CENOZOIC” wordt georganiseerd.  Bijdragen die met zoogdierevolutie in de breedste zin van het woord te maken hebben, kan iedereen in een samenvatting in dienen.

De deadline voor het indienen van bijdragen is 16 juni 2020 en kan via onderstaande link:
https://www.geoutrecht2020.org/call-for-abstracts.html.


International Cave Bear Symposium 2020 is uitgesteld

Vanwege de problematiek van het Covid-19 virus is het geplande ICBS 2020 uitgesteld. Het nieuwe symposium ICBS 2021 zal worden gehouden van 30 september tot en met 3 oktober 2021 in Mannheim, Duitsland. Het symposium is gelinkt aan de tentoonstelling “Eiszeit-Safari” in het Museum Weltkulturen in Mannheim waar onder andere ook life-sized modellen van grote ijstijdzoogdieren van WPZ-er en paleo-kunstenaar Remie Bakker te zien zijn.

Voorbeeld van afbeelding

Dear friends of cave bears,
for the first time we want to thank you for your numerous registrations for the symposium, but unfortunately we have to cancel the ICBS 2020 due to the Corona Crisis.

As a result of the Corona restrictions, the opening of the exhibition “Eiszeit-Safari” at the Museum Weltkulturen in Mannheim  has to be postponed to April 2021 and as the ICBS is closely linked to this exhibition we have decided to meet in autumn 2021 in Mannheim.
As  you can imagine, this decision was not an easy one for us and we hope for your acceptance and see you in good health in autumn 2021!

The new symposium (ICBS 2021) will be held from the 30th of September to the 3rd of October 2021.

We look forward to the presentations of the registered talks and posters next year.

Stay healthy and see you in 2021 in Mannheim!