Nieuws

Save the Date voor Paleo lezingen

Onze bevriende Paleobiologische Kring heeft een aantal -ook voor WPZ leden- zeer interessante lezingen in de periode april en mei. Op de poster ziet U de verschillende data en kunt U alvast tijd plannen om een lezing bij te wonen. Er volgt komende week een (verplicht) inschrijfformulier op de site van Paleobiologische Kring. Klik op de poster om naar de site te gaan.

De pleistocene en vroeg-holocene avifauna van de Noordzee

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam plaatste een interessant bericht op haar website en vervolgens ook als post op de social media over de pleistocene en vroeg-holocene avifauna van de toen ter tijd droog liggende Noordzeebodem:

“Veertigduizend jaar geleden vlogen er sneeuwuilen boven de Noordzeebodem – dat was toen een droge steppe en het leefgebied van mammoeten en sabeltandkatten. Op basis van opgeviste zoogdierbotten in museumcollecties weten we al decennia dat die grote beesten daar leefden, maar van de vogels is veel minder bekend. Onderzoek van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op basis van de collecties van meer dan twintig fossielenverzamelaars brengt daar nu langzaam verandering in: er zijn inmiddels botten van ten minste 44 vogelsoorten gevonden. Het gaat onder andere om sneeuwuilen en moerassneeuwhoenders. Dat waren in onze contreien echte ijstijdvogels. Lees het hele artikel door te klikken op onderstaande link:

hetnatuurhistorisch artikel

 

 

 

 

Nieuw voor de fossiele avifauna van Nederland en de aangrenzende Noordzee

De Zandmotor, een gigantische zandsuppletie voor de kust van Ter Heijde, is een rijke vindplaats voor pleistocene en vroeg-holocene fossielen. Sinds dit artificiële stuk strand toegankelijk is, zijn er duizenden fossielen gevonden. Veel daarvan zijn door verzamelaars netjes gedetermineerd en gedocumenteerd.
 
Deze fossielen leveren tezamen een schat aan informatie en dragen bij aan een steeds completer beeld van de pleistocene en vroeg-holocene fauna van Nederland en de daar aan grenzende Noordzee. Onderzoek aan een in 2017 op de Zandmotor gevonden fragment van een tarsometatarsus heeft het beeld dat weer hebben iets completer gemaakt. Een nieuwe soort kan aan de fossil record van Nederland en de aangrenzende Noordzee worden toegevoegd: de sperweruil Surnia ulula (Linnaeus, 1758).
 
In het artikel ‘Een sperweruil Surnia ulula (Linnaeus, 1758) van de Zandmotor’ in het tijdschrift Afzettingen van de Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie, de WTKG, van maart 2021 staat beschreven hoe het fragment op naam is gebracht. Doordat het de eerste fossiele sperweruil van Nederland betreft, is de vondst van wetenschappelijk belang. Dit belang zou nog groter worden wanneer er achterhaald kan worden tot welke fauna de uil precies heeft behoord. Hier is verder onderzoek voor nodig. In samenwerking met Dick Mol zal de auteur van het artikel in Afzettingen, Maarten Schoemaker, na gaan of C14 datering mogelijk is.
 

Voor het raadplegen van het artikel over de eerste fossiele sperweruil van Nederland klik op de onderstaande link: https://wtkg.org/downloads/Afz-2021-1.pdf

WPZ40 logo

Op verzoek van de jubileumcommissie WPZ40 heeft ontwerper René Bleuanus van 2Seconds een logo en bijpassende huisstijl ontworpen, speciaal voor het 40-jarig bestaan van de vereniging. Een logo waar we trots op kunnen zijn!

Met het nieuwe logo is ook de uitstraling op onze social media vernieuwd, alles naar dezelfde huisstijl voor meer herkenbaarheid. Verder hebben wij het websitemenu voorbereid op het jubileumjaar, zodat je daar straks snel naar alle relevante informatie kunt navigeren.