Adrie en Ineke Vonk geridderd

Zaterdagmiddag 17 februari zijn in museum

Kaap Skill te Oudeschild, Texel, lintjes uitgereikt van de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. WPZ-leden Adrie en Ineke Vonk kregen hun onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Texel, uit naam van Zijne Majesteit de Koning.

Gruistocht in spijkerbroek

Afgelopen WPZ University bijeenkomst gaf Henk ter Steege een mooie presentatie over zijn zoektochten naar kleine fossielen in Nederlandse gruishopen en fritessausemmers vol gruis.

Henk sloot zijn verhaal af met het aanbod om geïnteresseerde leden mee te nemen op gruistocht. Daarom delen wij hier, in goed vertrouwen, zijn telefoonnummer (0624846581) en e-mailadres (h.ter.steege(at)ziggo.nl).