Bijeenkomst 30 maart: ALV + Zeeuwse oerwalvissen

Zaterdag 30 maart organiseert het bestuur de tweede ledenbijeenkomst van dit jaar. Het Natuurhistorisch zal haar deuren weer voor ons openen en de nieuwe tentoonstelling Zeeuwse Oerwalvissen staat vandaag in een bijzonder licht.

PROGRAMMA

11.00-11.30 Ontvangst met koffie en thee

11.30-12.45 Algemene ledenvergadering (ALV)

12.45-13.00 Mededelingen door leden

13.00-13.45 Lunchpauze (en gelegenheid om het museum te bezoeken)

13.45-14.30 Mark Bosselaers: Evolutie van Lederschildpadden

Een paar jaar geleden werd uit de Westerschelde een stuk van het rugschild van een fossiele lederschildpad opgevist. In de lezing van Mark Bosselaers bekijken we het stuk in detail. We gaan na wat de oorsprong van een aantal merkwaardige beschadigingen aan de huidplaatjes kan zijn. Ook gaan we in op de verwantschap tussen verschillende soorten fossiele lederschildpadden en op de problematiek van zeeschildpaddensystematiek in het algemeen.

14.30-15.15 Paul Hille: Evolutie van haaien en de wervels van de Westerschelde

Paul Hille gaat in deze lezing in op zoek naar de haai die de oorspronkelijke eigenaar was van enorme miocene haaienwervels opgevist in 2014 uit de Westerschelde tijdens een expeditie van het NMR. De haaienwervels zijn gevonden tezamen met fossielen van onder andere dolfijnen, een lederschildpad en verschillende walvissen, waaronder nieuwe soorten! In deze lezing gaat de spreker ook in op de haaienevolutie vanaf het Paleozoïcum. Verschillen tussen haaien en beenvissen worden aangegeven alsmede de manieren waarop men tot de wetenschappelijke indeling van haaien komt.

15.15-16.00 Klaas Post: College in het veld. De walvissen uit de Westerschelde vindplaats 6D

Twee jaar geleden gaf Klaas Post een lezing in Rotterdam over zijn ontdekking van een uitmuntend bewaard gebleven fossiele walvisfauna uit de Westerschelde. Inmiddels hebben vele honderden uren prepareerwerk tot nieuwe inzichten, nieuwe soorten, en een tentoonstelling in Het Natuurhistorisch geleid. Zijn lezing wordt voorafgegaan door een kort filmpje. Daarna zal Klaas middenin de tentoonstelling spreken over het lopende onderzoek, de implicaties voor onze kennis van walvisevolutie en natuurlijk ook over de begeleidende fauna. Alles wat ter sprake komt is direct en van dichtbij te aanschouwen, en – voor de liefhebber – aan te raken in de tentoonstelling.

16.00 Afsluiting