Corona virus: Blijf verstandig !!

Wij als bestuur willen iedereen die dit leest, wijzen op de eigen verantwoordelijkheid rondom het Corona virus en het tegengaan van de verspreiding. De laatste weken worden veel vondsten gedaan op o.a. De Maasvlakte echter de richtlijnen van Rotterdam en de aanbevelingen van het RIVM dienen gevolgd te worden. In feite zijn de stranden gesloten, in ieder geval komend paasweekeinde voor alle verkeer. Lees ook het Facebook-bericht van de Zeehavenpolitie Rotterdam die ook gedeeld is op de WPZ pagina op Facebook. Dit is om duidelijke veiligheidsredenen.
Hoe moeilijk ook om onze hobby niet uit te kunnen voeren op met name de stranden: blijf verstandig, blijf verantwoordelijk en bovenal blijf gezond!

Programma & ALV van 11 april vervalt

Het bestuur van de WPZ heeft -in een vroeg stadium- een mooi programma voor dit jaar samengesteld. Inmiddels is iedereen op de hoogte van het programma van de eerste bijeenkomst van dit jaar, die gepland stond op zaterdag 11 april aanstaande. Echter, 23 maart j.l. heeft de regering nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en zijn met onmiddellijke ingang alle samenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers, verboden. De bijeenkomst van 11 april is komen te vervallen. Dit bericht zal ook verspreid worden via de social media en op de website van de vereniging. 
We hopen dat de WPZ-bijeenkomst, die gepland staat voor 06 juni 2020, op Texel doorgang kan vinden. Dan zal ook de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Wij houden jullie op de hoogte.

In deze eerste Nieuwsbrief van het jaar 2020 staat een groot aantal nieuwsberichten die voor jullie interessant kunnen zijn. We wensen jullie veel leesplezier. Mochten jullie zelf informatie hebben die jullie met anderen delen willen, schroom dan niet om de redacteur en uitgever van de Nieuwsbrief, Linda Gilein, te informeren.
Laten we onze vingers gekruist houden en hopen dat deze ellendige tijden snel achter ons zullen liggen en dat we er weer volop uit kunnen trekken om onze liefhebberij, de zoogdierpaleontologie in de ruimste zin des woords te bedrijven. Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Dick Mol (Voorzitter)

Vroege Vogels: de link naar de radio uitzending

In Noord-Amerika liepen in de laatste ijstijd luiaards rond van ruim 300 kilo. Waarom kwamen die bij ons niet voor? En waarom hadden ze omgekeerd in Noord-Amerika niet de wolharige neushoorns die wij wel hadden? Beide lijken een hekel te hebben gehad aan de natte voeten die ze in ‘Beringia’, de brug tussen de oude en de nieuwe wereld zouden krijgen.

Onze voorzitter “live” horen of nogmaals zijn enthousiasme en kennis  beluisteren?

Klik op onderstaande link:

Vroege Vogels met Dick Mol

ALV Zaterdag 11 april 2020 In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het bestuur van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) nodigt u uit voor de bijeenkomst op:

Zaterdag 11 april 2020
 
In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345, 3015 AA Rotterdam

11.00-16.30
 
Uitgebreide routebeschrijving en parkeergelegenheid: https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/route-en-parkeren.html

Let op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In verband met de huidige situatie rondom het COVID-19 (Corona) virus vragen wij als bestuur om onze social media kanalen zoals facebook en de website in de gaten te houden. Hierop zullen wij de leden op de hoogte houden van een aanpassing of annulering van de bijeenkomst.

Namens bestuur van de WPZ, de secretaris.