1e bijeenkomst & Algemene Leden Vergadering van de WPZ

Op 25 maart vindt in Naturalis Biodiversity Center de eerste bijeenkomst van 2023 plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal ook de ALV (dus voor leden van de WPZ) plaatsvinden. Indien je nog geen lid bent; voor 30€ per jaar kan je lid worden en genieten van de bijeenkomsten en tweemaal per jaar van ons prachtige Cranium. Aanmelden kan eenvoudig via Inschrijven.

Het Programma

10.00-11.00: Inloop met koffie/thee.

11.00-12.00: ALV over 2022.

12.00-13.30: Pauze. U kunt uw eigen lunch nuttigen of gebruikmaken van de horeca in het museum of de omgeving. De pauze is ruim gepland, zodat er voldoende tijd is om bij te praten en vondsten te determineren. Er zullen determinatietafels met vergelijkingsmateriaal aanwezig zijn. U heeft ook gratis toegang tot de zaal LiveScience met aanwezige vergelijkingscollectie.

13.30-14.30: Presentatie van het nieuwe boek ‘De fossiele zeezoogdieren van Nederland’ van Klaas Post en Noud Peters door Rob Buiter voor leden van de WPZ en genodigden van de auteurs, met uitreiking van het eerste exemplaar.

Dit gedegen onderzochte en prachtig geïllustreerde boek is het nieuwe standaardwerk voor Nederlandse fossiele zeezoogdieren en mag niet ontbreken op de boekenplank. North Sea Fossils heeft besloten het boek voor WPZ-leden eenmalig te sponsoren door € 10 korting te geven en WPZ-leden het boek aan te bieden aan de speciale prijs van € 9,50. Voor ieder die dat bedrag overmaakt op de rekening van NSF (Eurocape BV, IBAN NL23ABNA0640115950) met vermelding van ‘boek’ en zijn of haar naam, zal op 25 maart een boek klaarliggen. Voor WPZ-leden die niet op deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn geldt de korting ook, mits zij voor 25 maart € 14,50 (prijs boek + verzendkosten) overmaken op bovengenoemde bankrekening onder vermelding van ‘boek’, naam en adres. Het boek zal dan in de week na 25 maart in hun brievenbus vallen.

14.30-15.15: Mark Bosselaers, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

De Nederlanden, al 40 miljoen jaar een toevluchtsoord voor walvissen

Een onoverzichtelijk overzicht van fossiele walvis(achtigen) die in de lage landen, al of niet onder dwang van vissers, zandzuigers, kranen en strandjutters, terecht of onterecht in onze natuurhistorische collecties terecht zijn gekomen.

15.15-16.15: David Douw, Naturalis Biodiversity Center

Isotopen, Mobiliteit en de reactie van Ierse reuzenherten op snel klimaatverandering

Reuzenherten Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) zijn iconen van de Laatste IJstijd en zijn overblijfselen zijn veelvuldig gevonden in afzettingen uit het Laat Glaciaal in Ierland. Met het gebruik van strontiumisotopen, samen met oudere zuurstof- en koolstofisotoopdata, proberen wij om de mobiliteit van Ierse reuzenherten te reconstrueren. Onze resultaten geven aan dat reuzenherten meer mobiel waren, als een antwoord op de verslechtering van de klimaat, specifiek het Jonge Dryas stadiaal, waarin de Ierse populatie is uitgestorven. Versterkte mobiliteit was waarschijnlijk een belangrijke gedragsmatige reactie op het slechte klimaat voor reuzenherten, voor de Ierse en vroegere vasteland populaties.

16.15-16.30: Mededelingen door de leden.

16.30: Sluiting.