Zaterdag 16 november 2019: Wolven en Big Tuskers

“Verspreiding en weergave van de wolf tijdens het Laat-Paleolithicum in Europa”

Er is een kleine verandering opgetreden in het programma van deze laatste bijeenkomst van dit jaar: Wolven en Big Tuskers die op zaterdag 16 november 2019 in Lelystad gehouden wordt. De eerste spreker van het programma, mevrouw Dr Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, is wegens omstandigheden helaas verhinderd. Haar voordracht komt te vervallen. Het bestuur van de WPZ heeft daarvoor de heren Dr. Jordi Serangeli en Ivo Verheijen, beiden werkzaam aan de fossiele zoogdierfaunae van de vermaarde vindplaats Schöningen, wereld bekend van de speren van enkele honderdduizenden jaren oud bereid gevonden een boeiende en zeer interessante presentatie te geven. Zij zullen een voordracht verzorgen, getiteld: Verspreiding en weergave van de wolf tijdens het Laat-Paleolithicum in Europa.

Het bestuur hoopt U in groten getale te mogen begroeten op deze laatste bijeenkomst van dit jaar!

Dr. Jordi Serangeli

Ivo Verheijen

Laatste bijeenkomst van 2019: Wolven en Big Tuskers!

De laatste WPZ-bijeenkomst van dit jaar staat voor de deur: op zaterdag 16 november 2019 treffen wij elkaar weer. Dit keer op een unieke locatie, het Natuurpark Lelystad. Zie de website van het park door te klikken op de volgende link:

https://www.flevo-landschap.nl/bezoekerscentra/natuurpark-lelystad/1?gclid=EAIaIQobChMIy5H8lZmU5QIVk-R3Ch02Nw3kEAAYASAAEgJeXvD_BwE

Het thema van deze dag is Wolven. Het WPZ-bestuur heeft een aantal (internationale) sprekers bereid gevonden om voordrachten voor ons te verzorgen. We sluiten deze dag af met een voordracht over slurfdragers met enorme slagtanden, de zogenoemde Big Tuskers: olifanten uit Azië, Afrika en mammoeten uit het Laat-Pleistoceen.

De WPZ-bijeenkomst zou geen WPZ-bijeenkomst zijn als er niet ruimschoots de gelegenheid geboden wordt om oude en nieuwe vondsten te laten determineren. Het WPZ-bestuur heeft er voor gezorgd dat er voldoende recent vergelijkingsmateriaal van wolven aanwezig zal zijn zodat we allemaal kunnen meekijken hoe een gedegen identificatie van een skeletdeel uitgevoerd wordt. U wordt van harte uitgenodigd mogelijke resten van honden, wolven en natuurlijk andere zoogdieren mee te nemen voor determinatie door aanwezige deskundigen.

Voor het complete programma zie onze website:

https://pleistocenemammals.com/agenda/event/wpz-bijeenkomst-5/

Als opwarmer voor het bijwonen van deze dag alvast twee interessante plaatjes van een gemummificeerde wolvenpup uit de permafrost van de Yukon, de wereldberoemde Klondike. Gevonden door Neil Loveless van Favron Enterprises, Klondike, Yukon, Canada, in 2019 in “Paul’s Pup”, een goudmijn niet ver van Last Chance Creek. 14C datering geeft aan dat deze circa 8 weken oude wolvenpup ouder is dan 50.000 jaren en voorlopig onderzoek aan stabiele isotopen geven aan dat dit diertje gestorven is van de honger. Foto’s zijn ter beschikking gesteld door Dr Grant Zazula van het Yukon Paleontology Program in Whitehorse, Canada. 

Het WPZ-bestuur hoopt U in groten getale te mogen begroeten op zaterdag 16 november in het Natuurpark Lelystad.

5e WPZ bijeenkomst met als thema: Wolven

16 november vindt in Natuurpark Lelystad onze 5e bijeenkomst van het jaar plaats met als centraal thema: Wolven.

De grijze wolf, de akelige hoofdrolspeler in veel sprookjes, deelt onze wereld sinds de ijstijd. De hond, de beste vriend van de man, stamt ook uit die tijd. Waar, wanneer, hoe en waarom hebben prehistorische mensen de wolf gedomesticeerd? Of heeft dit geduchte roofdier zelf aansluiting gezocht bij onze voorouders?

Nieuwsgierig geworden naar het zeer interessante programma met bevlogen sprekers ? Klik op onderstaande link:

Dag-programma Wolven

Zeer interessante WPZ-Bijeenkomst in het Stadhuismuseum van Zierikzee

Op zaterdag 14 september vond de vierde WPZ-bijeenkomst van dit jaar plaats. Een bomvolle zaal in het gastvrije Stadhuismuseum van Zierikzee met een boeiende tentoonstelling “Expeditie Zeeuwse IJstijd”, een ontdekkingstocht langs de topstukken uit de verzameling fossiele beenderen van het 250 jarig Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Maar liefst 52 deelnemers wisten de weg naar het museum te vinden waar we gastvrij werden ontvangen met koffie en thee. Veel meer deelnemers dan verwacht want er moesten in het zaaltje extra stoelen aangerukt worden.

Programma zaterdag 1 juni 2019 WPZ-WTKG in Historyland

De beide besturen van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) en de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) nodigen u uit voor de zomerbijeenkomst op 1 juni 2019 met als thema Zuurlandboringen.

De bijeenkomst vindt plaats in Historyland, Ravenseweg 11c, 3223 LM Hellevoetsluis.
Uitgebreide routebeschrijving op http://www.historyland.nl/bezoekers-info/ligging-en-route

Programma
11.00 Inloop met koffie/thee

11.30 Opening door de voorzitters van beide verenigingen.
11.35 Peter de Bruijn en Ingrid de Bruijn: Het damhert tijdens het Pleistoceen van Nederland – ontdekking van een nieuwe ondersoort voor het Pleistoceen van Nederland
Het damhert Dama dama is een middelgrote hertensoort. In Nederland leeft het damhert tegenwoordig in een aantal duingebieden en op de Veluwe. Gedurende het Laat Pleistoceen kwam het damhert Tijdens het Eemien-interglaciaal ook in Nederland voor, getuige de -overigens- zeer schaarse fossiele vondsten van verschillende locaties. Het toeschrijven van fossiele overblijfselen aan het damhert leidt vaak tot problemen omdat de verschillen met het edelhert zeer klein zijn. De vele zandsuppleties en de aanleg van Maasvlakte 2 hadden tot een jaar geleden geen materiaal opgeleverd dat met zekerheid aan het damhert kon worden toegeschreven. Tijdens determineersessies die door de WPZ zijn georganiseerd, zijn kiezen uit privécollecties naar boven gekomen die na ons onderzoek kunnen worden toegeschreven aan het damhert. We laten zien hoe we dit onderzoek hebben aangepakt en op grond van welke kenmerken deze vondsten kunnen worden toegeschreven aan het damhert. Een linkeronderkaak, van Maasvlakte 2, konden wij toeschrijven aan een ondersoort die nieuw is voor het Pleistoceen van Nederland.
12.30 Leen Hordijk: Inleiding op de boringen Zuurland en documentaire
De Zuurlandboringen genieten internationale bekendheid. Leen Hordijk boort eigenhandig en volledig handmatig in de polder Zuurland nabij Brielle tot diepten van ruim 60 meter. Hij zeeft het sediment zeer nauwgezet en heeft zo een ongekende collectie stratigrafisch verzamelde fossielen uit het Pleistoceen aangelegd. Wetenschappers in binnen- en buitenland werken aan het materiaal. De documentaire met toelichting van Leen Hordijk is een goede voorbereiding voor het locatiebezoek ’s middags. Bekijk ook de link voor een impressie met een uitgebreide fotorapportage van Hans Wildschut en een begeleidende tekst van Dick Mol https://pbase.com/ebax/oostvoorne
13.15 Pauze: Historyland heeft een eenvoudige lunchkaart. U kunt ook zelf lunch meenemen.

14.15 Vertrek naar locatie Zuurland

14.30 tot 16.00 Locatiebezoek Zuurland