Weer een Zandmotordag in het Museon

zandmotor foto 1In 2011 is voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin zand opgespoten om Zuid-Holland te beveiligen tegen het stijgende water: de Zandmotor. Met dit zand, afkomstig van de Noordzeebodem, kwamen vele fossielen uit het Pleistoceen mee. Nog steeds worden er op de Zandmotor fossielen gevonden.

De Zandmotor bestaat nu 5 jaar, een goede gelegenheid voor de Haagse Geologische Vereniging en het Museon om opnieuw een determineerdag te organiseren en wel op 16 april, van 11-16 uur. Iedereen kan die dag zijn vondsten in het Museon laten beoordelen. Er zijn topspecialisten in huis om de objecten op naam te brengen, belangrijke/unieke vondsten worden in kaart gebracht. Deskundigen geven korte lezingen. Er zijn vitrines ingericht met schelpen, botten, tanden, gesteenten en artefacten die op de Zandmotor zijn gevonden, om de eigen vondsten mee te vergelijken.

Determinatiedag Maasvlakte 2-vondsten in Futureland

2006-06-14 019Op zondag 31 januari 2016, vanaf 11.00 uur, bent U van harte welkom met Uw vondsten van het strand van Maasvlakte 2. De organisatie is in handen van Futureland en is geïnitieerd door Walter Langendoen, Dick Mol en Bram Langeveld als service aan onder anderen de vele honderden die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de paleontologische strandexcursies die door Futureland georganiseerd zijn. Tijdens die excursies zijn vele vondsten al op naam gebracht. Maar velen zullen, eenmaal met het fossielenvirus besmet, opnieuw het Maasvlakte 2-strand opgegaan zijn om opnieuw hun geluk te beproeven. Deze dag is dé gelegenheid om uw vondsten gedetermineerd te krijgen door vele deskundigen die deze dag acte de présence geven. Er zijn deskundigen aanwezig die uw fossiele strandvondsten graag bekijken en van commentaar voorzien. Dat zijn de eerder genoemden in dit bericht voor fossiele skeletresten, maar ook archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam, de Universiteiten van Groningen en Leiden en van het Rijksmuseum van Oudheden. Daarnaast is ook Bert van der Valk aanwezig voor fossiele schelpen en gesteenten.

Nog twee weken te gaan!

Dag 1:
Meer dan 12 sprekers zullen hun resultaten presenteren van recent interdisciplinair onderzoek (geologisch, archeologisch, paleobotanisch, archaeolozoologisch en paleontologisch) welke zijn uitgevoerd tijdens de Maasvlakte 2 havenuitbreiding, in de Noordzee, nabij Rotterdam.

Keynote sprekers zijn onder andere:
– Geologie sessie Torbjörn Törnqvist (US)
– Archaeologie sessie Nic Flemming (UK)
– Paleontologie sessie Jelle Reumer (NL)
– en 15 vooraanstaande Nederlandse onderzoekers uit verschillende werkvelden.

Dag 2:
Interview ‘complex project’
Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en belanghebbenden zullen hun ervaringen, meningen en opvattingen delen over hoe dergelijke complexe projecten, ideaal gezien, uitvoerd moeten worden en wat de geleerde lessen en valkuilen zijn.

11.45 – 17.30 Excursie Maasvlakte 2

Inschrijving International Cave Bear Symposium nu geopend

icbs-logoVan 9-13 september organiseert de WPZ het 21e International Cave Bear Symposium. Wil je deelnemen aan dit symposium, dan is inschrijving verplicht. Voor WPZ-leden hebben we een aantrekkelijke korting op de deelnameprijs:

 

– Normale inschrijfprijs: €60,–
– Studentenprijs: €50,–
– WPZ-lid voor het gehele symposium: €40,–
– WPZ-lid zaterdag programma (lezingendag) incl. symposium diner: €30,–
– WPZ-lid zaterdag programma (lezingendag): gratis

Inschrijven kan via: http://goo.gl/forms/4mfkXNfVid

Meer informatie vind je op de ICBS2015 website.