Nieuws

Gezien in PNAS – Late Neanderthalers in Spanje

Het is algemeen aanvaardt dat de vroeg-moderne mens in het boven Paleolithicum zich westwaarts verspreidde over heel Europa.  Nieuwe vondsten uit Soma de las Palomas (Spanje) tonen aan dat in het Midden Paleolithicum kleine leefgemeenschappen van Neanderthalers overleefden. Deze Neanderthalers hebben anatomische kenmerken die overeenkomsten vertonen met vroeg-moderne mensen, wat suggereert dat er contact was tussen de Palomas Neanderthalers en de moderne mens in het noorden. Lees hier verder.

Wolven en honden begrijpen wijzende mensen even goed

Wolven hebben wel degelijk een scherp oog voor menselijke lichaamstaal.

De wolf heeft de hond weer ingehaald. Hij lag de laatste jaren flink achter waar het om sociale cognitie ging. Want de hond (Canis familiaris) had bij uiteenlopende studies aangetoond dat hij verborgen voedsel of geliefd speelgoed kan vinden aan de hand van wijzende gebaren die mensen maken met verschillende lichaamsdelen – inclusief de ogen. Door mensen grootgebrachte wolven (C. lupus) lieten merken die vaardigheid niet te beheersen, of hooguit na lange training. Daar werden beschouwingen aan opgehangen over het belang van domesticatie voor het geestelijk functioneren van dieren: de hond was in feite een door de mens flink verbeterd dier.