Zeeuwse Oerwalvissen, WPZ-leden en een bijeenkomst

Expedities van Het Natuurhistorisch op de Westerschelde onder leiding van honorair conservator en WPZ-lid Klaas Post leverden in de afgelopen jaren een ongekende opgeviste fossielenschat op. Uit de massa fossielen die Klaas en collega’s uit de Westerschelde visten, zijn inmiddels ook enkele wetenschappelijke topstukken komen bovendrijven. Lees bijvoorbeeld onder meer het artikel op p.37 van onze laatste Cranium (35-2, 2019). De tentoonstelling ‘Zeeuwse Oerwalvissen – topfossielen uit de Westerschelde‘ is nog t/m 19 mei te zien, en dus ook tijdens onze volgende bijeenkomst op 30 maart a.s. Hou onze website in de gaten voor het aansluitende programma!

Grote renovatie museum Klok en Peel

Het museum Klok en Peel te Asten ziet een renovatie van mammoetformaat tegemoet. Dit om de nieuwe vaste tentoonstelling met de voorlopige werktitel ‘Paleontologie. De Peel in vroeger tijden’ en een nieuw dak voor het gebouw te kunnen realiseren.

Met de WPZ is het alweer enkele jaren geleden dat wij een bijeenkomst in dit museum organiseerden. Na de heropening zullen wij zeker eens terugkeren!

Lees het volledig krantenbericht hier.

Oog in Oog – De prehistorie komt tot leven

Foto: Michel Klooster

Vanaf 23 april presenteert Museum Schokland haar nieuwe tijdelijke expositie ‘Oog in Oog’. Deze expositie toont een indrukwekkende verzameling van levensechte dieren uit de prehistorie als een holenbeer, sabeltandkat of wolharige neushoorn. Een aantal van deze dieren hebben ook geleefd in het gebied waar nu Schokland ligt. Op zondag 21 mei geeft WPZ-lid Remie Bakker een workshop bij de tentoonstelling. Dan leert hij kinderen de kunst van het kleien van prehistorische diermodellen. Diezelfde dag geeft onze voorzitter Dick ‘Sir Mammoth’ Mol een lezing over de Noordzee als schatkamer voor ijstijdfossielen: over mammoeten, neushoorns en andere ijstijddieren.

Oog in Oog : Levensechte dieren uit de prehistorie

Steppenwisent reconstructie van Remie Bakker. Foto Rob Buiter

Vanaf vandaag presenteert Museum Schokland de tentoonstelling Oog in Oog: Levensechte dieren uit de prehistorie. De expositie betreft een verzameling van het werk van Remie Bakker. Deze Rotterdamse kunstenaar en actief lid van de WPZ wordt al jarenlang internationaal gewaardeerd vanwege zijn buitengewoon realistische reconstructies van prehistorische dieren.

Met deze expositie staan bezoekers oog in oog met een grottenbeer, wolharige neushoorn of sabeltandkat. Ook de enorme prehistorische bosolifant en zijn neefje van slechts 1 meter hoog, zijn present. Bijzonder om te zien is de Nothosaurus, miljoenen jaren geleden zwom deze in de Nederlandse wateren rond.

Tijdens onze 3e bijeenkomst dit jaar zullen wij te gast zijn in Museum Schokland, maar voor wie niet kan wachten, of deze tentoonstelling op het gemak wil bekijken, raden wij aan om vandaag nog naar Schokland te reizen.

“Onze” sabeltandkat bezoekt Duitsland

Sabeltandkat, bewoner van de mammoetsteppe. Model van Remie Bakker. Foto Rob Buiter.

Het Paläo – Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere te Schöningen in Nedersaksen (Duitsland), opent vandaag een bijzondere tentoonstelling waarvoor “onze” sabeltandkat is afgereisd: “Die Eiszeit-Jägerin. Säbelzahnkatzen – die tödliche Gefahr”.

Het museum is wereldvermaard vanwege de enorme dagbruinkoolmijnen en de archeologische en paleontologische vondsten uit het Midden-Pleistoceen, in het bijzonder de perfect bewaard gebleven houten speren. De tentoonstelling wordt speciaal gewijd aan de recente vondsten in deze bruinkoolmijnen van sabeltandkatten uit het late Midden-Pleistoceen (ongeveer 300.000 jaar oud). Tussen deze “ijstijdgevaren” zal een compleet skelet van een sabeltandkat, het enige dat bekend is in Europa, tentoongesteld zijn. Maar, ook de 28.000 oude Homotherium latidens, opgevist van de bodem van de Noordzee (collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam) zal een prominente plaats in de tentoonstelling krijgen.