Mammoetgraf ontdekt in Mexico

In het Smithsonian Magazine van 29 mei 2020 verscheen een interessant artikel van Alex Fox over de ontdekking van nog een massagraf van Columbus mammoeten. Vorig jaar, even ten noorden van Mexico City (Mexico) waren bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe luchthaven al vele overblijfselen van mammoeten ontdekt waarbij men het vermoeden kreeg dat deze gejaagd en geslacht zijn door mensen, circa 15.000 jaar geleden. Niet ver van deze vindplaats zijn opnieuw vele resten van mammoeten gevonden. Bewaard gebleven in de sedimenten van een opgedroogd meer, het voormalige Xaltocan meer. Tijdens de opgraving van de skeletresten van meer dan 60 verschillende individuen, stieren, koeien en jonge dieren, werd al snel duidelijk dat deze mammoeten niet ten prooi zijn gevallen van mensen. Men vermoedt dat de mammoeten in het Pleistoceen in de modder van vochtige oevers van het meer verstrikt zijn geraakt en zijn omgekomen. Hun resten zijn onder de toenmalige waterspiegel goed bewaard gebleven in de meer sedimenten.

Voor het completen artikel klik op de onderstaande link waarin ook een ruim drie minuten durend filmpje is opgenomen over mammoeten en het uitsterven er van:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/sixty-mammoths-discovered-mexico-180974993/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=ca5b00045f-briefing-dy-20200602&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-ca5b00045f-42059079