Bijeenkomst 24 maart: ALV + WPZ University College 6

RECONSTRUEREN

Zaterdag 24 maart is het weer tijd voor de eerste bijeenkomst, alsmede ALV, van dit jaar. De locatie is Historyland in Hellevoetsluis. Het is ook het laatste college van de WPZ University! Het thema van de bijeenkomst is RECONSTRUEREN en het programma staat hier onder. Aanmelden voor de WPZ University kan niet meer, maar ook zonder aanmelding zijn alle leden van harte welkom!

PROGRAMMA

10.00 Ontvangst met koffie en thee

11.00 Algemene Ledenvergadering

12.15 Mededelingen door de leden

12.45 Pauze, met gelegenheid om vondsten te determineren en het museum te bezoeken.

De theetuin beschikt over een eenvoudige lunchkaart.

14.15 Remie Bakker: Uitgestorven beesten een smoel geven

Remie Bakker, Manimal Works, is internationaal vermaard om zijn levensechte modellen van uitgestorven dieren. Vooral, maar niet uitsluitend, pleistocene zoogdieren. Remie werkt intensief samen met paleontologen en blijft ook zelf nadenken om wetenschappelijke feiten en algemene aannames te scheiden. Met zijn reconstructies houdt hij zich zoveel mogelijk aan de feiten en het fossil record. In zijn interactieve voordracht neemt Remie ons mee in zijn proces en toont hij hoe hij reconstructies maakt van diverse uitgestorven dieren.

15.15 Lodewijk Reehorst: Een maquette van de mammoetsteppe

Lodewijk heeft zich verdiept in de paleoecologische reconstructies van de mammoetsteppe en aan de hand daarvan een maquette gemaakt met modelbouwspullen en diermodellen. Deze maquette staat nu in een middelbare school. Lodewijk zal ingaan op de gebruikte methoden en foto’s van het proces en resultaat tonen.

15.30 Dick Mol en Bram Langeveld: Reconstructie van de fauna-associatie uit het Laat-Pleistoceen en Vroeg-Holoceen aan de hand van de Zandmotorcollectie van Henk Mulder uit Monster

Vele uren zijn er gaan zitten in het verzamelen, schoonmaken, drogen en sorteren van duizenden fossiele resten die Henk Mulder verzamelde op het strand van de Zandmotor. Meer dan 1000 keer trok Henk naar het strand. Alle resten zijn nauwkeurig onderzocht en op basis van parate kennis (voorlopig) gedetermineerd. Twijfelstukken werden in Het Natuurhistorisch gedetermineerd aan de hand van recent vergelijkingsmateriaal. Zo ontstond een aardig beeld van de faunagemeenschap in het Laat-Pleistoceen en Vroeg-Holoceen.

16.00 Uitloop mededelingen door de leden en afsluiting