Adrie en Ineke Vonk geridderd

Zaterdagmiddag 17 februari zijn in museum

Kaap Skill te Oudeschild, Texel, lintjes uitgereikt van de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. WPZ-leden Adrie en Ineke Vonk kregen hun onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Texel, uit naam van Zijne Majesteit de Koning.

Voor deze benoeming komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Bij Adrie en Ineke is dit hun tomeloze inzet voor cultuur, natuur en wetenschap. Zij maken hun immense walvisbottencollectie toegankelijk voor onderzoek en publiek, middels een samenwerking met Ecomare. Hiermee kwamen zij in april en juli 2017 al in het nieuws en ontvingen datzelfde jaar het Texelfondscompliment. Natuurlijk telt bij deze onderscheiding ook hun verdiensten voor de boomkorvisserij mee in het geheel.
WPZ-(bestuurs)leden Klaas Post, Dick Mol en Albert Hoekman waren aanwezig en feliciteerden het echtpaar.