Bijeenkomst 9 februari: Bottel, dieren, mensen in het GIA

Zaterdag 9 februari organiseert het bestuur, op initiatief van WPZ-leden Lambert van Es en Raymond Haselager, een eerste speciale bijeenkomst voor de leden. Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) zal haar deuren voor ons openen en (oud-)medewerkers, onderzoekers en studenten zullen hun onderzoeken presenteren.

De plaatsen zijn beperkt en aanmelden is verplicht! Dus wil je hier bij zijn, stuur dan snel een mailtje naar bijeenkomsten@pleistocenemammals.com

PROGRAMMA

10.00-10.30 Ontvangst met koffie en thee

10.30-10.35 Welkom door de voorzitter

10.35-10.45 Wietske Prummel: Wat is archeozoölogie?

10.50-11.20 Canan Çakirlar: Present research topics of GIA archaeozoology group.

11.30-12.00 Youri van den Hurk: Het gebruik van walvissen door de mens in de Vroege Middeleeuwen. Nieuwe inzichten door de ZooMS methode.

12.00-12.30 Esther Scheele: De archeozoölogische vergelijkingscollectie van het GIA.

12.30-13.00 PauzeDeelnemers krijgen een eenvoudige lunch aangeboden.

13.00-15.00 Nynke de Boer: Bezoek vergelijkingscollectie en demonstratie ‘Determinatie botfragmenten met 3D-scans’.

15.00-15.30 Safoora Kamjan: The beginnings of cattle dairying in the Netherlands. Results from stable isotope studies.

15.30-15.50 Richard Fens: De complexe geschiedenis van het huisrund en het oerrund ontrafeld met DNA- en archeologisch onderzoek.

15.50-16.00 Afsluiting