Bijeenkomst 22 september: De Peel aan Zee

Zaterdag 22 september organiseert het bestuur weer een interessante bijeenkomst voor de leden. De Peel aan Zee is de nieuwe natuurhistorische tentoonstelling van Museum Klok en Peel, met lokale topstukken en een fraai model van een oeros gemaakt door WPZ-lid Remie Bakker. Een mooie gelegenheid voor een WPZ-bijeenkomst!

PROGRAMMA

10.00-10.30 Ontvangst met koffie en thee

10.30-10.35 Welkom door de voorzitter

10.35-11.35 Noud Peters en Jos Bronnenberg: Museum Klok en Peel en zijn afdeling Paleontologie

In een korte historische terugblik zullen Noud en Jos ingaan op de achtergronden en de geschiedenis van het Museum Klok en Peel. Daarna wordt toegelicht hoe in het natuurhistorisch deel een afdeling paleontologie ontstond, wat de collectie te bieden heeft en wat er aan onderzoek heeft plaatsgevonden en nog gebeurt. Tenslotte wordt er verteld over de vernieuwde afdeling paleontologie, die onder de titel “De Peel aan Zee” afgelopen mei werd geopend. Deze tentoonstelling is in de pauze uiteraard te bezoeken.

11.35-12.35 Theo de Jong: Botten uit beekdalen. Prehistorische fauna van Brabant

De afgelopen eeuw is de bodem rond de beekdalen in oostelijk Noord-Brabant regelmatig doorwoeld. In de jaren van werkverschaffing werden beeklopen ‘genormaliseerd’. Later werd verontreinigd slib gesaneerd en recentelijk zijn in de beekdalen poelen en meanders (opnieuw) uitgegraven ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling. Op verschillende plaatsen zijn tijdens deze grondwerkzaamheden botresten gevonden van o.a. oerrund, edelhert, eland, wild zwijn en bever. Museum Klok en Peel beheert een grote collectie fossielen uit het zuidoosten van Brabant. Theo (archeo(zoö)loog, Erfgoedhuis Eindhoven en gemeentelijk archeoloog voor Helmond) vertelt over de bijzondere stukken, waaronder een oerrund uit de Dommel bij Nuenen, en een edelhert opgegraven bij de Tungelroyse Beek nabij Weert. De afgelopen jaren zijn de beekdalvondsten geïnventariseerd en 14C-gedateerd. De vondsten en het veen waarin ze zijn aangetroffen geven inzicht in het landschap en de fauna in de prehistorie. Sommige vondsten wijzen zelfs direct naar menselijke invloed of tussenkomst.

12.35-13.00 Mededelingen door de leden

13.00-14.30 Pauze Tijdens de pauze kunt u natuurlijk het museum en de nieuwe tentoonstelling bezoeken.

U kunt zelf een lunch meebrengen of de eenvoudige kaart gebruiken in het museumcafé.

14.30-15.30 Mark Bosselaers: Museum Klok en Peel heeft een mooie collectie fossiele walvissen. Hang dat maar aan de grote klok!

Mark geeft een overzicht van de zeezoogdieren uit de laat-miocene (tot vroeg-pliocene) Noordzee van Noord- Brabant, en met name Liessel, waarvan diverse stukken zich in de museumcollectie bevinden. De fossielen van een walvis en een potvis uit Antwerpen, die gezellig samen ‘in de put zitten’ in de tentoonstelling krijgen ook aandacht. Tenslotte volgt informatie over welke stukken van het skelet we vinden en waarom bepaalde delen (gehoorbeenderen bijvoorbeeld) erg informatief zijn en andere helemaal niet, en hoe we daaruit iets leren over verwantschappen en evolutie, en over het milieu en het ecosysteem.

15.30 Afsluiting