Zaterdag 16 november 2019: Wolven en Big Tuskers

“Verspreiding en weergave van de wolf tijdens het Laat-Paleolithicum in Europa”

Er is een kleine verandering opgetreden in het programma van deze laatste bijeenkomst van dit jaar: Wolven en Big Tuskers die op zaterdag 16 november 2019 in Lelystad gehouden wordt. De eerste spreker van het programma, mevrouw Dr Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, is wegens omstandigheden helaas verhinderd. Haar voordracht komt te vervallen. Het bestuur van de WPZ heeft daarvoor de heren Dr. Jordi Serangeli en Ivo Verheijen, beiden werkzaam aan de fossiele zoogdierfaunae van de vermaarde vindplaats Schöningen, wereld bekend van de speren van enkele honderdduizenden jaren oud bereid gevonden een boeiende en zeer interessante presentatie te geven. Zij zullen een voordracht verzorgen, getiteld: Verspreiding en weergave van de wolf tijdens het Laat-Paleolithicum in Europa.

Het bestuur hoopt U in groten getale te mogen begroeten op deze laatste bijeenkomst van dit jaar!

Dr. Jordi Serangeli

Ivo Verheijen