Tweede vondst van een waterbuffel uit het Pleistoceen van Nederland

In 1997 werd de eerste vondst van een karakteristieke driehoekig gevormde hoornpit van een interglaciale waterbuffel gemeld in het tijdschrift Cranium van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. Nu is er opnieuw, voor de tweede keer, een vondst gedaan van een waterbuffel, Bubalus murrensis (Berckhemer, 1927). De vondst werd gedaan dor René van Uum van het bezoekerscentrum Min40celsius in Varsselder, Gelderse Achterhoek. Het betreft een zwaar gefossiliseerd neurocranium met de aanhechtingen voor de hoornpitten.

De vondst werd gedaan op zondag 16 augustus 2020 op de storthopen van de vindplaats Netterden, gelegen tegen de Nederlands-Duitse grens in de  provincie Gelderland, Nederland. Op deze locatie is het zandwinbedrijf Netterden Zand en Grind BV al vele jaren actief. De tweede vondst is opgenomen in de collectie van René van Uum en is ondergebracht in het Bezoekerscentrum Min40celcius te Varsselder in de Gelderse Achterhoek. In dit centrum is een omvangrijke collectie fossiele zoogdieren van, onder anderen, de vindplaats Netterden ondergebracht (https://min40celsius.nl/). Dick Mol, René van Uum en Remie Bakker hebben een artikel samengesteld over deze unieke vondst dat zal verschijnen in het tweede nummer van dit jaar in Cranium.