Tot op het bot onderzocht

Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier
Ter gelegenheid van de pensionering van de archeozoöloog Roel Lauwerier van de RCE is een reeks van 24 artikelen op het gebied van de archeologie, archeozoölogie en archeologische monumentenzorg verschenen in de onlangs verschenen Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR # 70). De redactie van dit rapport bestaat uit J. Bazelmans, E. Beukers, O. Brinkkemper, I.M.M. van der Jagt, E. Rensink, B.I. Smit en M. Walrecht en is getiteld “Tot op het bot onderzocht”.
Voor hen geïnteresseerd in de zoogdierpaleontologie, o.a. van de bodem van de Noordzee tussen de Britse Eilanden en het vaste land van Europa, zijn de volgende twee hoofdstukken mogelijk van belang:

Lowland monkeys. New finds from Tegelen-Maalbeek (The Netherlands) door Thijs van Kolfschoten en Voer voor late neanderthalers in Esbeek-Diessen. Fossiele faunaresten van de mammoetsteppe tussen ca. 55.000 en 40.000 jaar geleden door Eelco Rensink en Bjørn Smit.
Het gehele rapport is gratis te downloaden via de volgende link:
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/tot-op-het-bot-onderzocht