Restauratieproject Pleistocene fauna Berlare (Oost-Vlaanderen – België)

Palaeontologica Belgica gaat volgende week in samenwerking met de gemeente Berlare een grote collectie Pleistoceen zoogdierfossielen restaureren. De grote concertzaal van Cultureel Centrum ‘Stroming’ zal worden omgebouwd tot een tijdelijk laboratorium waar 4-5 medewerkers zich gedurende een week zullen ontfermen over diverse stukken fossiele fauna uit de voormalige zandgroeve Maes, het huidige provinciaal recreatiedomein Nieuwdonk.De Nieuwdonk collectie is bijzonder omdat het hier gaat om een privé collectie die via enkele omwegen terecht is gekomen bij de Gemeente Berlare. De gemeente wil de collectie op termijn graag openstellen voor wetenschappelijk onderzoek en het grote publiek. Berlare is één van de klassieke Belgische vindplaatsen die naast Zemst, Hofstade, Dendermonde, in de tweede helft van de 20e eeuw grote aantallen fossielen aan het licht bracht.

Maar na een kleine halve eeuw zijn vele stukken in een slechte staat van bewaring. Krimpscheuren, zoutbloei en pyrietrot komen veelvuldig voor en daarom is een behandeling noodzakelijk. De collectie zelf omvat een mooie afwisseling tussen ijstijd en tussenijstijdvondsten, waar zowel herbivoren als carnivoren aanwezig zijn. Uit een eerste kleine inventaris blijken er ongeveer een 15-tal diergroepen vertegenwoordigd te zijn.

De WPZ kan alvast meegeven dat de resultaten van de restauratie en de inventarisatie zullen gepubliceerd worden in de volgende Cranium. Op deze manier kan er ondanks de huidige pandemie toch nog uitwisseling plaatsvinden tussen de Belgische en Nederlandse paleontologische organisaties. Meer details over de evolutie van de werkzaamheden kan je vanaf maandag volgen op de website (https://www.palaeontologica-belgica.org/ ) en Facebookpagina van Palaeontologica Belgica en de WPZ.