PROJECT REUZENBEVER

Dick Mol, Bram Langeveld, Rob van den Berg en Ingrid en Peter de Bruijn zijn een onderzoek gestart  naar de reuzenbever, Trogontherium cuvieri. Het doel van dit onderzoek is: in kaart brengen “welk” en “hoeveel” materiaal er zoal de laatste jaren in Nederland van deze reuzenbever verzameld is. In het verleden is veel materiaal van Trogontherium gevonden en verzameld uit de kleigroeves bij het plaatsje Tegelen. Dit materiaal is uitgebreid onderzocht en beschreven door Antje Schreuder, die op dit onderwerp in 1929 is gepromoveerd. Dit onderzochte materiaal is ondergebracht in verschillende deelverzamelingen welke zich thans bevinden in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, Teylers Museum in Haarlem en Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Al deze deelverzamelingen zijn inmiddels door ons uitgebreid bestudeerd en van een groot aantal stukken zijn de afmetingen opgenomen, zodat er van het Tegelenmateriaal een goed beeld ontstaat.

Na de aanleg van de Zandmotor en Maasvlakte 2 hebben diverse verzamelaars behoorlijk veel materiaal van de vermeende reuzenbever verzameld en opgenomen in hun collectie. Het doel is om zoveel mogelijk materiaal uit deze privé collecties te bekijken en te determineren, want vaak is het lastig om te zien of het materiaal heeft toebehoord aan Trogontherium cuvieri of de Europese bever Castor fiber. Er was al een begin gemaakt met het bekijken van privé- collecties, maar toen kwam Corona. Helaas was het gedurende deze periode niet mogelijk om mensen te ontvangen of bij verzamelaars langs te gaan. Corona is er nog steeds, maar inmiddels is er wel weer langzaam een start gemaakt met het doornemen van privé-verzamelingen. Er is al behoorlijk wat materiaal van Maasvlakte 2 op tafel gekomen, waarbij al een aantal zeer interessante stukken naar voren zijn gekomen. Tijdens één van deze determinatiesessies werd een gedeeltelijke metapode van Castor fiber uit het Vroeg-Holoceen aangetroffen met overduidelijke snijsporen die door menselijke activiteiten veroorzaakt zijn.

Zoals jullie kunnen lezen is het project in volle gang, en we willen daarom nogmaals een oproep doen om melding te doen van (vermoedelijke) Trogontherium-vondsten uit Nederland. Wij maken dan graag een afspraak om de vondsten te determineren, meten, fotograferen. Uiteraard blijven de vondsten eigendom van de verzamelaar.

Wil je meedoen met dit onderzoek, en heb je je nog niet opgegeven, stuur dan een mailtje naar brui6471@planet.nl. Eerdere aanmeldingen staan al op onze lijst. We vergeten niemand, maar het vergt veel tijd, dus doen wij tevens een beroep op jullie geduld.

Het zou voor ons heel plezierig zijn als de stukken genummerd worden aangeleverd, zodat de gegevens altijd weer te herleiden zijn. En het scheelt ons veel tijd.

Er komen al opvallende resultaten naar voren, welke zeker niet onvermeld zullen blijven, bijna 100 jaar na de publicatie van Antje Schreuder.

Hopelijk tot snel!

Dick, Bram, Rob, Peter en Ingrid