Nieuw voor de fossiele avifauna van Nederland en de aangrenzende Noordzee

De Zandmotor, een gigantische zandsuppletie voor de kust van Ter Heijde, is een rijke vindplaats voor pleistocene en vroeg-holocene fossielen. Sinds dit artificiële stuk strand toegankelijk is, zijn er duizenden fossielen gevonden. Veel daarvan zijn door verzamelaars netjes gedetermineerd en gedocumenteerd.
 
Deze fossielen leveren tezamen een schat aan informatie en dragen bij aan een steeds completer beeld van de pleistocene en vroeg-holocene fauna van Nederland en de daar aan grenzende Noordzee. Onderzoek aan een in 2017 op de Zandmotor gevonden fragment van een tarsometatarsus heeft het beeld dat weer hebben iets completer gemaakt. Een nieuwe soort kan aan de fossil record van Nederland en de aangrenzende Noordzee worden toegevoegd: de sperweruil Surnia ulula (Linnaeus, 1758).
 
In het artikel ‘Een sperweruil Surnia ulula (Linnaeus, 1758) van de Zandmotor’ in het tijdschrift Afzettingen van de Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie, de WTKG, van maart 2021 staat beschreven hoe het fragment op naam is gebracht. Doordat het de eerste fossiele sperweruil van Nederland betreft, is de vondst van wetenschappelijk belang. Dit belang zou nog groter worden wanneer er achterhaald kan worden tot welke fauna de uil precies heeft behoord. Hier is verder onderzoek voor nodig. In samenwerking met Dick Mol zal de auteur van het artikel in Afzettingen, Maarten Schoemaker, na gaan of C14 datering mogelijk is.
 

Voor het raadplegen van het artikel over de eerste fossiele sperweruil van Nederland klik op de onderstaande link: https://wtkg.org/downloads/Afz-2021-1.pdf