De pleistocene en vroeg-holocene avifauna van de Noordzee

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam plaatste een interessant bericht op haar website en vervolgens ook als post op de social media over de pleistocene en vroeg-holocene avifauna van de toen ter tijd droog liggende Noordzeebodem:

“Veertigduizend jaar geleden vlogen er sneeuwuilen boven de Noordzeebodem – dat was toen een droge steppe en het leefgebied van mammoeten en sabeltandkatten. Op basis van opgeviste zoogdierbotten in museumcollecties weten we al decennia dat die grote beesten daar leefden, maar van de vogels is veel minder bekend. Onderzoek van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op basis van de collecties van meer dan twintig fossielenverzamelaars brengt daar nu langzaam verandering in: er zijn inmiddels botten van ten minste 44 vogelsoorten gevonden. Het gaat onder andere om sneeuwuilen en moerassneeuwhoenders. Dat waren in onze contreien echte ijstijdvogels. Lees het hele artikel door te klikken op onderstaande link:

hetnatuurhistorisch artikel