Domesticatie van de pleistocene wolf

Pleistocene wolven en honden en de domesticatie van de wolf (het thema van de WPZ-dag op 16 november 2019) blijven een actueel onderzoeksthema. Op donderdag 27 juni jongstleden promoveerde dierenarts en archeoloog Luc Janssens aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de manieren om prehistorische honden en wolven te onderscheiden. Hij concludeert dat de meeste traditionele methoden en criteria (zoals ‘tooth crowding’) niet deugen en dat de oudste concontroversiële hondenresten, waarbij duidelijke effecten van domesticatie te zien zijn, ongeveer 15.000 jaar oud zijn. Zie hier het persbericht over zijn promotie:

Link naar het artikel

Zijn zeer uitvoerige en gedegen masterscriptie, waarop zijn promotieonderzoek voortbouwt, is ook online te vinden:

Link naar de publicatie