Waarom stierven mammoeten uit?

In dit korte (Duitse) filmpje dat eind mei 2019 ter beschikking is gekomen wordt getracht te verklaren waarom de mammoeten van het wereldtoneel verdwenen zijn. Ook in deze video, die door middel van onderstaande link is te downloaden, is een Nederlandse inbreng. Een WPZ-lid probeert aan de hand van verschillende voorbeelden in het veld, met name op de Noordzee voor de kust van Zuid-Holland, te verklaren waarom de wolharige mammoet en andere ijstijdzoogdieren uitgestorven zijn.

Klik hier voor de volledige documentaire