Vooraankondiging WPZ excursie 2009: zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni

Inmiddels al bijna een traditie, en ook dit jaar wederom een WPZ excursie. De afgelopen jaren hebben we in het buitenland vertoefd, maar dit jaar blijven we in eigen land.  Met zijn glooiende heuvels, rijke groeves en tal van vindplaatsen is Zuid Limburg een ware schatkist voor de paleontoloog, om maar niet te spreken van het goudgele gerstenat en de goedgevulde vlaaien. De excursie zal ons leiden langs diverse groeves en grotten, musea en collecties die ons meenemen in de rijke historie van het Limburgse land. Al met al een vol weekend dus. Vertrek is op zaterdag, terugkomst op maandag. Aanmelden kan bij Hanneke Meijer (Hanneke.meijer@gmail.com), liefst zo snel mogelijk zodat we een beeld kunnen krijgen van het aantal deelnemers en tijdig rondleidingen kunnen reserveren).

18 april: WPZ bijeenkomst in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten

Op 18 april zullen we te gast zijn in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum te Asten. De uitnodigingen zullen binnenkort bij alle leden op de deurmat vallen. Hieronder staat alvast het programma:

De WPZ op de NGV themadag

Zaterdag 24 januari werd er in Utrecht door de NGV een themadag over de ijstijden gehouden. De WPZ was daar vertegenwoordigd met een tafelpresentatie. We kregen daar drie tafels tot onze beschikking. Een werd er gevuld met ons blad Cranium voor de verkoop en op de andere twee werden botten uit de voor dit doel verzamelde collectie van de WPZ en wat materiaal uit een prive-collectie uitgestald. Voor het kleinere materiaal hadden we een vitrine tot onze beschikking, daarnaast stond de mammoetpoot. Een van onze leden heeft in het verleden speciaal voor dit doel een dijbeen van een mammoet op ware grootte geschilderd. Het is makkelijker mee te nemen dan het echte bot. De tafel werd bemand door Hanneke Meijer, Paul Hille en Charlie Schouwenburg.

Verslag van de WPZ bijeenkomst op 12 december 2008 in het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam

De gebruikelijke ruimte beneden was helaas bezet, maar het museum heeft ons uit de brand geholpen door het leslokaal ter beschikking te stellen. De zaal zat flink vol en de lesmaterialen zorgden voor de sfeer.

We begonnen met de algemene ledenvergadering, die als gewoonlijk weer soepel verliep. Vorig jaar had John de Vos al afscheid van het bestuur genomen. Dit keer nam Wilrie van Logchem afscheid. Wilrie heeft zich jarenlang enorm ingezet voor onze vereniging door zowel het secretariaat als het penningmeesterschap te bemannen. Wilrie, hartelijk dank voor alles wat je de afgelopen jaren voor de vereniging gedaan hebt! We wensen je heel veel plezier bij alle activiteiten waar je nu tijd voor gaat krijgen.

Door het aftreden van John de Vos en Wilrie van Lochem kwamen er twee bestuursfuncties vrij. Paul Hille en Nike Liscaljet meldden zich als kandidaat en beiden zijn door de leden benoemd. Welkom Paul en Nike!