Bijeenkomst 9 september: WPZ University College 3

DETERMINEREN

Zaterdag 9 september vindt de vierde bijeenkomst van dit jaar plaats in Het Natuurhistorisch (Rotterdam). Deze bijeenkomst is tevens alweer het derde college van de WPZ University! Het thema van de bijeenkomst is DETERMINEREN en het programma staat hier onder. Aanmelden voor de WPZ University kan niet meer, maar ook zonder aanmelding zijn alle leden van harte welkom!

PROGRAMMA

11.00 Ontvangst met koffie en thee

11.30 Welkom door de voorzitter en introductie op thema ‘Determineren’

11.35 Jelle Reumer: Van botten en kiezen. Een inleiding tot geraamte en gebit

Jelle Reumer loopt met ons het zoogdierskelet door. Voor de één wellicht gesneden koek, voor de ander een onoverzienbare brij aan botten en gewrichten met ieder hun eigen naam en vorm. Gelukkig is de overeenkomst tussen de soorten groter dan de verschillen. Ook het gebit zal worden meegenomen, zodat duidelijk wordt hoe een mammoetkies uit een haaientand kon evolueren.

12.20 Dick Mol: Verschillende soorten neushoorns uit Nederlandse bodem?

In deze voordracht zal het determineren van neushoornresten, op basis van hun morfologie, aan de orde komen. Naast de bekende wolharige neushoorn komen ook de Etruskische neushoorn, bosneushoorn en steppeneushoorn aan bod, en met name natuurlijk hoe ze te onderscheiden van elkaar.

12.50 Pauze

Tijdens de pauze krijgen deelnemers aan WPZ University de gelegenheid om samen met de conservator van Het Natuurhistorisch kort het collectiedepot te bekijken en zo een indruk op te doen van de vergelijkingscollectie. Deze deelnemers ontvangen een e-mail met nadere instructies.

14.20 Determinaties uit de pauze

14.30 Bram Langeveld: Determineren – hoe en wat?

Het komt vaak impliciet aan bod tijdens presentaties en in artikelen in Cranium: determineren. Tijdens deze voordracht wordt er wat uitgebreider bij stil gestaan.

14.55 Klaas Post: Het herkennen en – waar mogelijk – determineren van beenderen van walvisachtigen

Hoe herkennen we de (morfologische) verschillen tussen beenderen van walvisachtigen en landzoogdieren? Kunnen we die beenderen misschien een specifieke plek in het skelet geven, en – last but not least – kunnen we dan misschien ook iets zeggen over orde, familie of misschien zelfs soort? Een voordracht vol praktische tips.

15.30 Henk ter Steege en Mirjam Kruizinga: Determineren, maar hoe dan?

Henk en Mirjam hebben onlangs een determinatiesessie in Het Natuurhistorisch bijgewoond. Tijdens deze sessie zijn verschillende kiezen gedetermineerd voor onderzoek naar vraatresten. Daarnaast zijn er diverse interessante botten gedetermineerd. De sprekers hebben veel geleerd tijdens de sessie en zullen hierover vertellen.

16.00 Mededelingen door de leden en afsluiting