Bijeenkomst 19 november

Op 19 november is de WPZ te gast in het Geologisch Museum Hofland te Laren. Nadat we in de ochtend horen over zoogdierresten uit een zuigput en vogels en vissen uit het Eurogeulgebied, is er ’s middags een archeo-geologische wandeling in de directe omgeving van het museum.

Programma:
10.00-10.30 Ontvangst

10.30-10.35 Welkom door de voorzitter

10.35-11.00 Bart Willemsen (Universiteit Utrecht): Bovinae-botten en Rhinoceros-resten uit Hogebroek
Een zandput bij Hogebroek, Overijssel, heeft door de jaren heen een grote verzameling botresten prijsgegeven. Deze uitgebreide Brewer-collectie is door vijf studenten voor hun BSc thesis nogmaals bekeken. Het eerste deel van deze presentatie gaat over de gevonden Bovinae-botten. Is het mogelijk deze in te delen in soorten, en wat zeggen deze soorten over het paleoklimaat en mileu? Het tweede deel gaat in op dezelfde vragen voor Rhinoceros-molaren.

11.00-11.25 Hendrik Aalpoel (Universiteit Utrecht): Kenmerken van de Reuzenherten, paarden en Carnivoren populatie van de Hogebroek, Raalte
Uit de zandwinning in de Hogebroek regio, Raalte, worden al enkele decennia fossielen van Eemien en Weichselien ouderdom gevonden. Dit betreft een zeer gevarieerde collectie, welke door enkele studenten voor hun BSc scriptie is onderzocht. Het eerste deel van de presentatie gaat in op de afmetingen van de resten van het Reuzenhert (Megaloceros giganteus), welke zijn vergeleken met de “standaard” (Ierse) populatie. Het tweede deel gaat in op de resten van paarden: is er onderscheid tussen de gevonden resten, en welke soorten betreft het? Het derde en laatste deel behandeld de populatie carnivoren uit de zandwinning, waarbij de nadruk ligt op de verschillen tussen de bruine beer en de grottenbeer, en dus de mogelijke aanwezigheid van deze soort in Nederland.

11.25-12.25 Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam): Vogels en vissen uit het Eurogeulgebied
Met name op het strand van De Zandmotor, maar ook op het strand van Maasvlakte 2 is veel materiaal verzameld dat kan worden toegeschreven aan diverse vogel- en vissoorten. Dit materiaal werd nog niet eerder onderzocht. De eerste resultaten leveren aanvullende gegevens op voor completere reconstructies van de pleistocene en holocene ecosystemen van het Eurogeulgebied. De spreker zal vertellen over de gebruikte onderzoeksmethoden en de behaalde resultaten. Zo blijkt er in het vismateriaal een grote diversiteit van ten minste 24 soorten te zitten. Daaronder ook zoetwatersoorten die in de Oerrijn en Oermaas geleefd hebben. De vogelresten krijgen ook aandacht, waaronder resten van de reuzenalk. Het Eurogeulgebied blijkt een ware hotspot voor de resten van deze voorheen als zeldzaam beschouwde uitgestorven vogelsoort. U wordt van harte aangemoedigd materiaal mee te brengen van diverse stranden. Wie weet zit er wel weer een reuzenalk bij.

12.25-14.00 Middagpauze

14.00 Archeo-geologische wandeling onder leiding van lokale kenner Sander Koopman. Startpunt: museumkassa. Duur: ca. 2 uur. Eindpunt: het museum.