Benen werktuig van Boxgrove is ongeveer 500.000 jaren oud!

Boxgrove, in het westen van Sussex, Engeland, is een zeer belangrijke paleolitische vindplaats. De artefacten en de zoogdierresten geven aan dat deze ongeveer 500.000 jaar oud zijn. De vindplaats, die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw opgegraven werd en vooral bekend is vanwege de stenenwerktuigen, vermoedelijk vervaardigd door Homo heidelbergensis, heeft indertijd ook een menselijk skeletdeel opgeleverd.

@copyright UCL INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

Nu hebben onderzoekers  ook benenartefacten ontdekt. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een bot als gereedschap gebruikt is voor het vervaardigen van vuurstenenartefacten. Deze benen hamer, zo’n vijfhonderdduizend jaren oud, wordt gezien als een van de oude benen gereedschappen van Groot-Brittannië.

Zie de volgende link:

https://www.bbc.com/news/science-environment-53743766?fbclid=IwAR1H03z5EW_p_BjswglDO0CWSCLimC0_zLp16A0vlybvloJKFqCqX5JppxA