Trogontherium Maasvlakte 2 project weer van start

Zaterdag 12 september waren Dick Mol, Ingrid de Bruijn, Peter de Bruijn en ondergetekende bij Historyland in Hellevoetsluis te gast. Wij waren daar om de Trogontherium collecties van onze leden Renate Wolthuis, Annemarie en Vincent Graper en Erwin van der Lee te inventariseren. Door Covid-19 heeft de inventarisatie even stilgelegen, maar met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen is het Trogontherium Maasvlakte 2 project weer opgestart.

Dit onderzoeksproject is halverwege vorig jaar opgezet met als doel de vondsten van botmateriaal van de uitgestorven beverachtige Trogontherium cuvieri van met name Maasvlakte 2 te inventariseren en te onderzoeken op variatie in grootte. Medelid van het project Bram Langeveld van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam meet hiertoe al het geschikte materiaal op. Voor een betrouwbare inventarisatie gebruiken we o.a. vergelijkingsmateriaal van T. cuvieri van het Natuurhistorisch Museum Maastricht en van een skelet van de recente bever Castor fiber van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 

De inventarisatie bevestigde weer eens hoe zorgvuldig er door onze leden verzameld en gedetermineerd wordt. Het overgrote deel van het materiaal bleek inderdaad van T. cuvieri. Slechts af en toe troffen we ook materiaal aan dat van C. fiber was. Vele tientallen gebitselementen, waaronder een aantal fraaie snijtanden, maar ook veel postcraniaal materiaal (zoals delen van wervels, dijbeenderen, bekken, middenvoetsbeenderen, enz.) van zowel volwassen als juveniele dieren werden door ons gedetermineerd en geïnventariseerd. Het materiaal dat geschikt was om op te meten werd zonder bezwaar aan ons in bruikleen meegegeven voor nader vergelijkingsonderzoek. Waarvoor onze grote dank.

Het komende jaar volgen er hopelijk nog vele inventarisatiesessies. Wederom vragen we iedereen die bereid is materiaal van Trogontherium uit de eigen collectie door ons te laten onderzoeken, dit ons te laten weten. Op de eerstvolgende WPZ-bijeenkomst zullen we de tussenresultaten van dit onderzoek presenteren.