Steentijdartefacten van de Zandmotor

Een bericht van Marcel Niekus die op zoek is naar artefacten gevonden op de Zandmotor.

“Beste allen, zoals bij een aantal van jullie bekend heb ik de afgelopen jaren artefacten uit de Steentijden (Midden-Paleolithicum t/m Mesolithicum) opgespoten op de Maasvlakte geïnventariseerd. Het rapport over deze vondsten (uitgegeven door het BOOR) verschijnt als alles goed gaat in augustus. Nu heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het plan opgevat om ook de Steentijdartefacten van de Zandmotor te laten inventariseren. Een prachtig plan want er is net als op de MV2 veel bijzonder materiaal gevonden. Uiteraard hoop ik dat ik in het najaar met de inventarisatie kan beginnen en daarbij heb ik jullie hulp hard nodig! In de afgelopen jaren heb ik met velen van jullie contact gehad en heb ik via mail, Whatsapp e.a. media vele vondsten voorbij zien komen. Een aantal van jullie heb ik inmiddels via de mail benaderd om inzicht te krijgen in het aantal vuurstenen en stenen artefacten (het gaat dus niet om benen spitsen en voorwerpen van bot en gewei). Mocht je op de Zandmotor vuurstenen artefacten hebben opgeraapt en nog niet persoonlijk door mij zijn aangeschreven, wil je dan contact met mij opnemen via een pb-tje of per mail (marcelniekus@gmail.com)? Het gaat er mij op dit moment vooral om om inzicht te krijgen in aantallen vondsten. Dit i.v.m. planning, tijdsduur van het project etc. Pas indien het project is goedgekeurd komt de volgende stap namelijk het beschrijven van jullie vondsten, laten tekenen/fotograferen en rapporteren. Het is de bedoeling dat het Zandmotor materiaal in een mooi rapport wordt samengebracht. Dit gaat ons veel informatie opleveren over de bewoningsgeschiedenis van de Noordzee. Mocht je op dit moment nog vragen hebben schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Hoop dat jullie mij verder willen helpen met dit prachtige project!”