Rapport: ”Middenpaleolithische archeologie in het Markermeer”.

Onlangs verscheen Het rapport : ”Middenpaleolithische archeologie in het Markermeer” onder redactie van J. Huiser.  Dit rapport bevat een schat aan informatie over de ondergrond van het Markermeer. Sinds een paar jaar wordt er in de buurt van de dijk Enkhuizen Lelystad zand gewonnen uit het Markermeer voor de aanleg van de Markerwadden en de ophoging van de Houtribdijk. De auteurs van dit rapport hebben een uitgebreid archeologisch onderzoek verricht Ze hebben in de zandputten grondboringen gezet. De analyse van deze grondmonsters laten een mooi beeld zien van de opbouw van de bodem, klimaatontwikkeling en vegetatieontwikkeling gedurende het laat-Saalien en het vroeg- Eemien. Uit het rapport blijkt dat gedurende het Eemien en het vroeg-Weichselien dit gebied geschikt was voor bewoning. In het opgespoten zand zijn dan ook veel fossiele botresten gevonden uit deze periode. Het rapport geeft een lijst van de dieren waarvan botresten gevonden zijn.

Wat opmerkelijk is dat er veel vuursteen artefacten zijn gevonden, vooral bij de houtribdijk en ook bij de Markerwadden. Wel meer dan 160 stukken uit het middenpaleolithicum. Marcel Niekus geeft in het rapport een heldere beschrijving en analyse van deze artefacten. Kortom dit rapport is een aanrader en te downloaden via o.a. onze site :

**Link**