Programma & ALV van 11 april vervalt

Het bestuur van de WPZ heeft -in een vroeg stadium- een mooi programma voor dit jaar samengesteld. Inmiddels is iedereen op de hoogte van het programma van de eerste bijeenkomst van dit jaar, die gepland stond op zaterdag 11 april aanstaande. Echter, 23 maart j.l. heeft de regering nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en zijn met onmiddellijke ingang alle samenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers, verboden. De bijeenkomst van 11 april is komen te vervallen. Dit bericht zal ook verspreid worden via de social media en op de website van de vereniging. 
We hopen dat de WPZ-bijeenkomst, die gepland staat voor 06 juni 2020, op Texel doorgang kan vinden. Dan zal ook de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Wij houden jullie op de hoogte.

In deze eerste Nieuwsbrief van het jaar 2020 staat een groot aantal nieuwsberichten die voor jullie interessant kunnen zijn. We wensen jullie veel leesplezier. Mochten jullie zelf informatie hebben die jullie met anderen delen willen, schroom dan niet om de redacteur en uitgever van de Nieuwsbrief, Linda Gilein, te informeren.
Laten we onze vingers gekruist houden en hopen dat deze ellendige tijden snel achter ons zullen liggen en dat we er weer volop uit kunnen trekken om onze liefhebberij, de zoogdierpaleontologie in de ruimste zin des woords te bedrijven. Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Dick Mol (Voorzitter)