Nieuws van het WPZ bestuur

Op zaterdag 4 juli kwam het bestuur van de WPZ bijeen in het gastvrije Urk bij North Sea Fossils. Op de agenda stonden een aantal reguliere zaken. Tijd  was ingepland om terug te kijken op de afgelopen periode , met name door de Covid-19 maatregelen waardoor onze geplande bijeenkomsten werden afgelast.

Veel meer tijd werd besteed aan de positieve zaken; Zo hebben we goede hoop dat de ALV op 19 september in Historyland doorgaat waar o.a. het jaarverslag van 2019 besproken zal worden. Wellicht in een aangepaste (1,5 meter) vorm echter daar houden we iedereen van de op de hoogte via de website en socials én is sterk afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM.

In 2022 bestaat onze vereniging 40 jaar en ook daar zijn prachtige initiatieven , met ondersteuning van WPZ-er én oud bestuurslid Nike Liscaljet- besproken. Kortom, onze verenging bruist nog van de energie en heeft mooie initiatieven om naar uit te kijken!