Een enorme slagtand van de bosolifant van de Noordzeebodem opgevist

De Eurokotter ARM 46 vist begin juli 2020 op garnalen in de omgeving van vaargeul Het Scheur voor de kust van België, in de zuidelijke bocht van de Noordzee. Ze maakt een trek tussen de boeien 4 en 6. Als het net aan dek gehesen wordt ontdekt de bemanning een enorm obstakel in het net. Wat is het? Een slagtand met enorme afmetingen! De slagtand wordt verworven door North Sea Fossils uit Urk. Het belang van de vondst wordt onmiddellijk herkend: het is een slagtand van een laat-pleistocene bosolifant, Elephas antiquus.

Foto: Hans Wildschut

Bijna compleet en nauwelijks gekromd, van enorme proporties en met een gewicht van meer dan zestig kilogram. Resten van bosolifanten waren al bekend van de Noordzeebodem maar ze zijn erg zeldzaam. In deze vondstmelding bespreken en beschrijven wij deze spectaculaire vondst. Deze vondst moet zeker gezien worden als een icoon van het paleontologische erfgoed van de Noordzee. Een vondstmelding over deze spectaculaire vondst is in voorbereiding voor het tijdschrift Cranium van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren.