Het Maasvlakte2-Weekend door de lens van Hans Wildschut

Afgelopen weekend stond Futureland, het informatiecentrum van de Maasvlakte 2, in het teken van pleistoceen Nederland. De WPZ organiseerde dit weekend met behulp van het Havenbedrijf, Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Naturalis. Het was een zeer geslaagd weekend dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers, waarvan veel leden. De WPZ is iedereen daar zeer dankbaar voor.

Zaterdag werden ruim 600 bezoekers geteld en zondag waren dat er ruim 1200. De opkomst bestond voor een groot deel uit mensen die voor het eerst kennis maakten met pleistocene zoogdieren, vuurstenen werktuigen en de prehistorie van Nederland. Hans Wildschut van Mammuthus Club International was één van de sprekers en maakte tevens een fotorapportage van het weekend. Deze kunt u hier zien. Later dit jaar zal er een Cranium verschijnen in het teken van de Noordzee, waarin ook extra aandacht voor dit fantastische weekend.

Over de Maasvlakte 2 en een Mega Beach Cleaner bij Vroege Vogels

Afgelopen vrijdag, 26 februari 2010, is er door het Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met o.a. de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en de Universiteit van Leiden, een test uitgevoerd met een Mega Beach Cleaner op het nieuwe land van Maasvlakte 2. Het doel van de test was om een deel van het strand te onderzoeken op rijkdom aan archeologica (Vroeg Holoceen) en paleontologica (Laat Pleistoceen). Rob Buiter van Vara’s Vroege Vogels maakte daarvan een aantrekkelijk verslag dat op de volgende link is af te luisteren.
Het stuk begint op 01:18:52uur

Internationale conferentie Vrije Universiteit Berlijn

Migrations in Prehistory and Early History: Stable Isotopes and Population Genetics – New Answers to Old Questions?

Internationale conferentie in de Vrije Universiteit in Berlijn van 24 tot 26 maart over isotopenanalyse en botmateriaal. De thema’s variëren van menselijke migraties tot domesticatieprocessen bij dieren.
Klik hier voor de flyer.
Geïnteresseerden kunnen hier terecht voor meer informatie.

Een nieuwe bank voor de WPZ!

De WPZ is overgestapt naar een andere bank, dit keer geen Bruine Bank, maar ABNAmro-groen.
De diensten van de ABNAmro zijn duidelijk geregeld en goedkoper. Daarbij hebben we nu een spaarrekening voor o.a. de extra sponsoring die we ontvangen. Beste leden, gelieve nu het gironummer in onderstaand rekeningnummer te veranderen.

Ons nieuwe rekeningnummer is:
627307167

nog immer op naam van Werkgroep Pleistocene Zoogdieren te Almere