ALV Zaterdag 11 april 2020 In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het bestuur van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) nodigt u uit voor de bijeenkomst op:

Zaterdag 11 april 2020
 
In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345, 3015 AA Rotterdam

11.00-16.30
 
Uitgebreide routebeschrijving en parkeergelegenheid: https://www.hetnatuurhistorisch.nl/bezoek/route-en-parkeren.html

Let op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In verband met de huidige situatie rondom het COVID-19 (Corona) virus vragen wij als bestuur om onze social media kanalen zoals facebook en de website in de gaten te houden. Hierop zullen wij de leden op de hoogte houden van een aanpassing of annulering van de bijeenkomst.

Namens bestuur van de WPZ, de secretaris.
Programma
11.00-11.30 Inloop met koffie en thee
 
11.30-12.15 Marcel Niekus, Stichting STONE
Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oer-wereld.
 
Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren voordat de moderne mens Europa koloniseerde, bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug (Drenthe). De plek in het toenmalige steppe-toendra-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere en drogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied. Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Tevens zal worden gerefereerd aan Neanderthalerartefacten uit de Noordzee (Maasvlakte 2 en Zandmotor). De spreker publiceerde onlangs een boek over deze vindplaats dat na de lezing voor de actieprijs van slechts € 20 verkrijgbaar is. U dient uw exemplaar te reserveren door te mailen naar de spreker: marcelniekus@gmail.com
 
12.15-13.15 Algemene Ledenvergadering (ALV).
 
13.15-14.30 Pauze. U kunt uw eigen lunch nuttigen of gebruik maken van horeca in de buurt.

14.30-15.15 Rob van den Berg: Op zoek naar de reuzenbever
 
In Nederland kennen we de reuzenbever (Trogontherium cuvieri) van diverse vindplaatsen die in ouderdom variëren van het Vroeg Pleistoceen tot het einde van het Midden Pleistoceen. Door leden van de WPZ wordt op Maasvlakte 2 veel Trogontherium-materiaal gevonden. We weten dat gedurende het voorkomen van de reuzenbever er een verandering in lichaamsgrootte plaatsvond en zijn benieuwd of we dit gegeven kunnen gebruiken om de nieuwe vondsten beter te duiden. Om dit te onderzoeken bestuderen Peter en Ingrid de Bruijn, Bram Langeveld, Rob van den Berg en Dick Mol alle Trogontherium-vondsten uit Nederland. Bij deze lezing vertelt Rob van den Berg over de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek aan de museale collecties en de collecties van WPZ-leden. Wij roepen dan ook de leden van de WPZ op om melding te doen van (vermoedelijke) Trogontherium-vondsten.


15.15-16.00 Dick Mol, Natuurhistorisch Museum Rotterdam
“Nieuwe” mammoeten en meer in het Historisch Themapark te Hellevoetsluis
 
De permanente expositie “Mammoetsteppe” in het Historisch Themapark te Hellevoetsluis herbergt een schitterende en zeer omvangrijke verzameling overblijfselen van pleistocene zoogdieren. In deze expositie wordt onder anderen het verhaal verteld van de Noordzee tussen Engeland en Nederland tijdens het ijstijdvak, toen de Noordzee droog land was: van vroeg-pleistocene zuidelijke mammoeten (Mammuthus meridionalis) tot en met de laatste loot van de mammoetevolutielijn, de wolharige mammoet (Mammuthus primigenius). Met regelmaat wordt de collectie aangevuld met nieuwe aanwinsten die het verhaal van het ecosysteem van de zuidelijke bocht van de Noordzee in het Pleistoceen verduidelijkt. In deze bijdrage zal de spreker ingaan op enkele nieuwe aanwinsten die het Historisch Themapark de afgelopen jaren verwierf.
 
16.00-16.30 Mededelingen door de leden en sluiting