Programma zaterdag 1 juni 2019 WPZ-WTKG in Historyland

De beide besturen van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren (WPZ) en de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) nodigen u uit voor de zomerbijeenkomst op 1 juni 2019 met als thema Zuurlandboringen.

De bijeenkomst vindt plaats in Historyland, Ravenseweg 11c, 3223 LM Hellevoetsluis.
Uitgebreide routebeschrijving op http://www.historyland.nl/bezoekers-info/ligging-en-route

Programma
11.00 Inloop met koffie/thee

11.30 Opening door de voorzitters van beide verenigingen.
11.35 Peter de Bruijn en Ingrid de Bruijn: Het damhert tijdens het Pleistoceen van Nederland – ontdekking van een nieuwe ondersoort voor het Pleistoceen van Nederland
Het damhert Dama dama is een middelgrote hertensoort. In Nederland leeft het damhert tegenwoordig in een aantal duingebieden en op de Veluwe. Gedurende het Laat Pleistoceen kwam het damhert Tijdens het Eemien-interglaciaal ook in Nederland voor, getuige de -overigens- zeer schaarse fossiele vondsten van verschillende locaties. Het toeschrijven van fossiele overblijfselen aan het damhert leidt vaak tot problemen omdat de verschillen met het edelhert zeer klein zijn. De vele zandsuppleties en de aanleg van Maasvlakte 2 hadden tot een jaar geleden geen materiaal opgeleverd dat met zekerheid aan het damhert kon worden toegeschreven. Tijdens determineersessies die door de WPZ zijn georganiseerd, zijn kiezen uit privécollecties naar boven gekomen die na ons onderzoek kunnen worden toegeschreven aan het damhert. We laten zien hoe we dit onderzoek hebben aangepakt en op grond van welke kenmerken deze vondsten kunnen worden toegeschreven aan het damhert. Een linkeronderkaak, van Maasvlakte 2, konden wij toeschrijven aan een ondersoort die nieuw is voor het Pleistoceen van Nederland.
12.30 Leen Hordijk: Inleiding op de boringen Zuurland en documentaire
De Zuurlandboringen genieten internationale bekendheid. Leen Hordijk boort eigenhandig en volledig handmatig in de polder Zuurland nabij Brielle tot diepten van ruim 60 meter. Hij zeeft het sediment zeer nauwgezet en heeft zo een ongekende collectie stratigrafisch verzamelde fossielen uit het Pleistoceen aangelegd. Wetenschappers in binnen- en buitenland werken aan het materiaal. De documentaire met toelichting van Leen Hordijk is een goede voorbereiding voor het locatiebezoek ’s middags. Bekijk ook de link voor een impressie met een uitgebreide fotorapportage van Hans Wildschut en een begeleidende tekst van Dick Mol https://pbase.com/ebax/oostvoorne
13.15 Pauze: Historyland heeft een eenvoudige lunchkaart. U kunt ook zelf lunch meenemen.

14.15 Vertrek naar locatie Zuurland

14.30 tot 16.00 Locatiebezoek Zuurland