Programma

Programma Mammoetsymposium

10.00 – 10.30 uur: Deuren open en aanvang registratie

10.30 – 10.35 uur: Welkomstwoord door de dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke

10.35 – 11.00 uur: Opening symposium door de Burgemeester van Dendermonde en de schepen van cultuur

11.00 – 11.45 uur: Anthonie Hellemond (Voorzitter Belgische Vereniging voor Paleontologie)De mammoet van Dendermonde. De restauratie van een verborgen paleontologische parel, één jaar later

11:45 – 12:20 uur: Dr. Mietje Germonpré (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen)De wolharige mammoet in België

12:20 – 12:50 uur: Dr. Koen Stein (Vrije Universiteit Brussel) – De mammoet van Hoboken

12:50 – 13:00 uur: Korte berichten + bespreking middag door dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke en Wim Van Humbeeck

13:00 – 13:45 uur: Lunch + mogelijkheid tot bezoek mammoet van Dendermonde + determinatiemoment

13:45 – 14.30 uur: Dr. Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam)Paleo-ecologisch onderzoek naar de leefomgeving van mammoeten tijdens de laatste ijstijd

14:30 – 15:15 uur: Dick Mol (Voorzitter Werkgroep Pleistocene Zoogdieren)De in-situ mammoeten van Orvelte

15:15 – 16:00 uur: Prof. Dr. René Cappers (Universiteit Groningen)De flora uit het Weichselien: een bijdrage van archeologisch onderzoek aan een grondmonster uit Orvelte

16:00 – 16:20 uur:  Pauze

16.20 – 17.15 uur: Dr. Grant Zazula (Yukon State Paleontologist, Whitehorse, Yukon, Canada) – Quaternary palaeontology and paleoenvironments of the Klondike goldfields, Yukon Territory, Canada

17.15 – 17.45 uur: Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam)Een arctisch grondeekhoornnest als paleo-ecologisch archief

17:45 – 18.00 uur: Afsluiting door dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke en de organisatie

Vanaf 18:00 uur: Walking diner

Terug naar Internationaal Mammoetsymposium