4e WPZ bijeenkomst

25 november 2023 - 11:00

Het Erfgoedhuis Eindhoven en Helmond

Gasfabriek 2

5613 CP Eindhoven

erfgoedhuis@eindhoven.nl

040-238 8899

Het Erfgoedhuis in Eindhoven is, met haar uitgebreide archeologische collecties, vooral een werk-,studie- en ontmoetingsplek voor regionale (amateur-)archeologen. Bij deze WPZ-bijeenkomst zal daarom vooral aandacht zijn voor (nieuwe) vondsten en vindplaatsen van Neanderthalers in (zuid-)

Nederland. Daarnaast is er natuurlijk gelegenheid voor een bezoek aan de collectie archeologische vondsten en de archeozoölogische referentiecollectie.

Programma

11.00-11.30 uur: Inloop met koffie en thee

11.30-11.35 uur: Welkom door de voorzitter

11.35-12.05 uur: Piet van Gisbergen, Kempenmuseum Eersel, (steentijd)amateurarcheoloog.

“Esbeek-Diessen, een zeer rijke vindplaats van artefacten van de (late)

Neanderthaler“. In 2017, 2018, 2019 en 2022 had er door de RCE, o.l.v. Eelco Rensink

en Jan-Willem de Kort, op deze vindplaats aanvullend onderzoek plaats.

 

12.10-12.20 uur: Mededelingen door de leden.

12.20-13.20 uur: Pauze.

U kunt uw eigen lunch nuttigen of gebruikmaken van de horeca tegenover het Erfgoedhuis (De Cyklist of Fifth NRE). De pauze is ruim gepland, zodat er voldoende tijd is om bij te praten en vondsten te determineren.

13.30-14.15 uur: Stefan Molenaar (archeoloog gemeente ’s-Hertogenbosch).

“Blik op oneindig; ijstijddieren en Neanderthalers onder garage ‘Sint. Jan’”.

14.20-15.00 uur: Piet Schuckink Kool

“Project ‘expeditie over de Maas’, Vindplaats Dreumel”. Bij dit project werken amateurs en professionals samen aan baggervondsten uit de Maas, van Pleistocene dierenresten tot Romeinse schepen.

15.00-15.15 uur: Theepauze

15.20-16.00 uur: Theo de Jong (archeoloog, specialist archeozoölogie).

Archeozoölogie van Brabantse zandgronden en de referentiecollectie in het

Erfgoedhuis Eindhoven.