2e WPZ bijeenkomst (Geologisch Museum Hofland, Laren)

10 juni 2023 - 11:00
Laren

Het bestuur van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 2e WPZ bijeenkomst
in
Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren
Meer informatie:
www.geologischmuseumhofland.nl
Programma
11.00-11.30: Inloop met koffie/thee
11.30-12.15: Charlie Schouwenburg
De middelgrote katachtigen, Lynx, Panter en Panthera gombaszoegensis in Nederland. Een overzicht
van de door mij gedetermineerde vondsten in Nederland.
Vanaf het begin, ca. 1998, heb ik de vondsten van roofdieren die ik tegenkwam gemeten en
gefotografeerd. Incidenteel zaten daar restanten van de middelgrote katachtigen tussen. Daarnaast
zijn in diverse musea in Nederland en het buitenland alle roofdieren resten op dezelfde
manier onderzocht. De database is aangevuld met gegevens van recente dieren, waarbij in principe
het gehele skelet onderzocht is. Sinds ongeveer vijftien jaar is er een lijst van de knipkiezen (m1) van
de katachtigen uit Europa en een deel van Azië en dierentuindieren, zowel van de eigen metingen als
uit publicaties bijgehouden en in een grafiek geplaatst. Deze grafiek is heel goed bruikbaar voor de
determinaties. De teller staat op het moment van dit schrijven op 581.
12.15-12.45: Sander Koopman, Geologisch Museum Hofland
Lucas Hofland – Een leven in de zandgroeven
Lucas Hofland was niet alleen stenenverzamelaar en de naamgever van het Geologisch Museum,
maar ook een verdienstelijk amateurgeoloog die veel onderzoek deed en hierover publiceerde. Hij
bezocht zowat alle in zijn tijd belangrijke zandgroeven in Nederland en tekende zijn waarnemingen
nauwkeurig op. Ook gaf hij cursussen, deed aan belangenbehartiging en correspondeerde met
geleerden van naam. In deze korte lezing gaan we nader in op Hofland’s leven en werk en zijn
nalatenschap in de vorm van prachtige tekeningen en vele publicaties.
12.45-13.00: Mededelingen door de leden
13.00-14.00: Pauze. U kunt uw eigen lunch nuttigen of gebruikmaken van de horeca in de omgeving.
14.00-16.00: Geologische wandeling in de omgeving onder begeleiding van Sander Koopman.
16.00: Sluiting.