Jaargang 08 (1991)

1991 8e jaargang nr.1
Ledenadministratie – p. 2
Van het bestuur – p. 3
A. Verhagen – De vondst van de maand: Een onderkaak van Homo sapiens sapiens uit Empel – p. 4
P.G. Cambridge – Further notes on humanly worked bones from the Norwich Crag Formation of Easton Bavents – p. 5-9
Arno van Berge Henegouwen – Een haarstukje voor het Museon – p. 10
Niek Kerkhoff – Een astragalus van Odobenus sp. – p. 11-12
R.D. Kahlke – Grabungssituation in Untermassfeld – p. 13-14
Dick Mol en Niek Kerkhoff – Nieuwe tongbeenfragmenten van Pleistocene zoogdieren – p. 15-19
Jubileum W.P.Z. – p. 20
Elaine Turner – Pleistocene stratigraphy and vertebrate faunas from the Neuwied basin region of Western Germany – p. 21-34
Th. van Kolfschoten en J. de Jong – Lemmingen uit de groeve Rientjes bij Hengelo – p. 35-46
Gerard Willemsen en Fred Spoor – Oud nieuws – p. 47-50
Dick Mol en Fred Spoor – Uit de literatuur – p. 51-54


1991 8e jaargang nr.2
Ledenadministratie – p. 56
M. Vervoenen – Pleistocene vliegenpuparia uit hoornpitten van Bison priscus – p. 57-58
L. Zijlstra – Nieuw schedelfragment muskusos van de Noordzeebodem – p. 59-61
H. Blonk – Een eland uit Aalten (Alces alces) – p. 62
S. van der Meulen – Mamoettresten (Mammuthus primigenius) uit een in-situ positie in het noordoosten van Nederland (Grou, Friesland) – p. 63-64
N. Kerkhoff en D. Mol – Inventaristaie van de Nederlandse vondsten van de muskusos, Ovibos moschatus – p. 65-70
L. van den Hoek Ostende – Bijzondere vindplaatsen: Oeningen – p. 71-76
I.A. Dubrovo en D. Mol – Fossiele olifanten van de Sovjet-Unie en Nederland – p. 77-87
J.M. Moraal – Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen – p. 88
A. Peters, Th. Lammers en D. Mol – Mastodont-kiezen uit Liessel (N.B.) – p. 89-96
J. Molema – Vondst van de maand: Mammoetvondsten uit de gemeente Westerbork – p. 97-98
A.M. Dumon Tak – Zeeuws Biologisch Museum – p. 99
G. Willemsen en F. Spoor – Oud Nieuws – p. 100-101
G. Willemsen, F. Spoor en H. de Swart – Uit de literatuur – p. 102-93