Jaargang 37 (2020)

2020 37e Jaargang nr 1

AGENDA – p.6
OUD & NIEUWS – p.7
WPZ-bestuur – WPZ jaarverslag 2019 – p.7
Nieuw op Historyland: Levensecht model van de reuzengrondluiaard – p.14
ONDERGROND
Dick Mol – “Nieuwe” mammoeten in Historyland – p.15
Dick Mol & Remie Bakker – Opnieuw een spectaculaire aanwinst voor de expositie Mammoetsteppe in Historyland: een samengesteld skelet van de steppewisent, Bison priscus Bojanus, 1827 – p.20
Johan Mulder – De prehistorie van de WPZ – p.31
WETENSCHAP
Jan van der Made – Een verdwergd reuzenhert uit de pleistocene terrassen van de Manzanares bij Madrid – p.41
Jan Vanheuverzwijn – Leeftijdschatting van een zeer jonge Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) – wolharige neushoorn – op een kaakfragment uit het Midden-Pleniglaciaal van West-Vlaanderen, België – p.61
Dick Mol, Maarten Blaauw & Anders Schinkel – Canis lupus Linnaeus, 1758, een faunaelement van de Noordzeemammoetfauna? – p.70
Bas van Geel, Bram Langeveld, Dick Mol, Pim van der Knaap & Jacqueline van Leeuwen – Stuifmeel uit kiesplooien geeft inzicht in de voedselkeuze van Laat-Pleistocene en Vroeg-Holocene herbivoren in Nederland en het aangrenzende Noordzeegebied – p.80
TOPVONDST
André Cardol – Vondstmelding van de uitgestorven otter Aonyx cf. antiquus van het Banjaardstrand – p.99
Esther Monsma & Eric van de Velde – Zeldzaam – zeldzamer – zeldzaamst – p.102
BOEKEN – p.104
Bert de Haar – Neanderthalers in Noord-Nederland: Leven aan de rand van de oerwereld – p.105