Jaargang 37 (2020)

Nummer 1

VOORWOORD
Nike Liscaljet – Als een gekooid dier – p.3
INHOUD – p.4
AGENDA – p.6
OUD & NIEUWS – p.7
WPZ-bestuur – WPZ jaarverslag 2019 – p.7
Nieuw op Historyland: Levensecht model van de reuzengrondluiaard – p.14
ONDERGROND
Dick Mol – “Nieuwe” mammoeten in Historyland – p.15
Dick Mol & Remie Bakker – Opnieuw een spectaculaire aanwinst voor de expositie Mammoetsteppe in Historyland: een samengesteld skelet van de steppewisent, Bison priscus Bojanus, 1827 – p.20
Johan Mulder – De prehistorie van de WPZ – p.31
WETENSCHAP
Jan van der Made – Een verdwergd reuzenhert uit de pleistocene terrassen van de Manzanares bij Madrid – p.41
Jan Vanheuverzwijn – Leeftijdschatting van een zeer jonge Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799) – wolharige neushoorn – op een kaakfragment uit het Midden-Pleniglaciaal van West-Vlaanderen, België – p.61
Dick Mol, Maarten Blaauw & Anders Schinkel – Canis lupus Linnaeus, 1758, een faunaelement van de Noordzeemammoetfauna? – p.70
Bas van Geel, Bram Langeveld, Dick Mol, Pim van der Knaap & Jacqueline van Leeuwen – Stuifmeel uit kiesplooien geeft inzicht in de voedselkeuze van Laat-Pleistocene en Vroeg-Holocene herbivoren in Nederland en het aangrenzende Noordzeegebied – p.80
TOPVONDST
André Cardol – Vondstmelding van de uitgestorven otter Aonyx cf. antiquus van het Banjaardstrand – p.99
Esther Monsma & Eric van de Velde – Zeldzaam – zeldzamer – zeldzaamst – p.102
BOEKEN – p.104
Bert de Haar – Neanderthalers in Noord-Nederland: Leven aan de rand van de oerwereld – p.105


Nummer 2

VOORWOORD
Nike Liscaljet – Feestdag… – p.3
INHOUD – p.4
AGENDA – p.6
OUD & NIEUWS – p.6
Marcel J.L.Th. Niekus – Project steentijdvondsten van de Zandmotor  – p.8
WETENSCHAP
Anders Schinkel – Een snijtand van Ursus cf. U. deningeri Von Reichenau, 1904 van Maasvlakte 2 – p.10
Dick Mol, René van Uum & Remie Bakker – Een tweede vondstmelding uit Netterden van de interglaciale Europese waterbuffel, Bubalus murrensis (Berckhemer, 1927) – p.23
Marco Houwertjes – Determinatiesleutel voor wervels van walvisachtigen uit de Noordzee – p.34
Arthur Oosterbaan – Verdere analyse van de walvisbottencollectie Vonk – p.58
Michael Morlo & Clara Stefen – A Pleistocene skull of a juvenile dasyurid Sarcophilus harrisii (Boitard, 1842) – p. 67
Sander Schouten – De eerste vondsten van echte hagedissen (Lacertidae) en hazelwormen (Anguidae) op Maasvlakte 2 – p.74
INTERVIEW 
Astrid Kromhout – “Ik geloof niet in ‘nu weten we het allemaal wel’,” Leon Claessens wil met de zaak van de dodo de biodiversiteitscrisis te lijf  – p.81
ONDERGROND
Leon Claessens – De dodo’s van de dameskapper – p.86
Ivo Verheijen – Behind the scenes: het skelet van ‘Nelly’ de bosolifant uit Schöningen – p.94
George Dian Balan – How Big is BIG? On Asian, African and Woolly Big Tuskers – p.102
Bram Langeveld – De honderdste reuzenalk van het strand is een feit – dankzij de WPZ – p.115
TOPVONDST
Mirjam Kruizinga – Kiezen van de fascinerende wolharige mammoet gevonden op Maasvlakte 2 – p.122
Dick Mol, Albert Hoekman, Remie Bakker, Klaas Post – Vondstmelding: Een enorme slagtand van een bosolifant (Elephas antiquus) opgevist van de bodem van de Noordzee – p.130
BOEKEN
Nike Liscaljet – Das Mammutbuch – p.139
Bram Langeveld – Natuurschatten – p.140
Nike Liscaljet – 400.000 generaties – p.142
Nike Liscaljet – Nieuwe boeken – p.144