Jaargang 29 (2012)

2012 29e Jaargang Nr.1

IN MEMORIAM
John de Vos – Joop van Veen – p. 4
OUD & NIEUWS – p. 5
WETENSCHAP
Bram Langeveld & Francien Dieleman – Een fossiel van de woelrat Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) op het strand van Noordwijk – p. 10
Kees Hordijk – Succesvolle kleine grazers. Evolutie van fluithazen in het Mioceen – p. 13
David Mayhew – A revised arvicolid biostratigraphy for the Early Pleistocene of the North Sea Basin – p. 18
Tim Rietbergen – De Zoölithenhöhle (Burggailenreuth, Zuid-Duitsland) als vindplaats voor Midden-Pleistocene vleermuisresten (Mammalia: Chiroptera) – p. 20
Francien Dieleman – Mimomys savini op de Kaloot, een onderzoek naar de verschillen tussen eerste bovenkaakskiezen van Mimomys savini en Mimomys pliocaenicus – p. 25
ONDERGROND
Lars van den Hoek Ostende – Man en muis, het Nederlandse verhaal – p. 30
Bram Langeveld – Fossiele schelpen tussen Pleistocene botten op het strand – p. 37
Bram Langeveld – Fossiele muizenkiesjes verzamelen op opgespoten stranden – p. 40
Bart de Jong, Francien Dieleman, Lex Kattenwinkel, Bram Langeveld & Anton Janse – Fossiele muizenkiesjes verzamelen op stranden – p. 42
David Mayhew – Small is beautiful: fossil arvicolids (voles) as stratigraphic aids – p. 45
Natasja den Ouden – In den beginne… – p. 49
COLUMN
Jelle Reumer – Klein, kleiner, kleinst – p. 57
BOEKEN
Natasja den Ouden – Nieuwe Boeken – p. 58
Wilrie van Logchen & Dick Mol – The other saber-tooths – p. 59
INTERVIEW
Cynthia Kromotaroeno – Interview met Leen Hordijk – p. 60
MUSEUM
Francien Dieleman – Geologisch Museum de IJsselvallei – p. 64


2012 29e Jaargang Nr.2

IN MEMORIAM
Jelle Reumer – David Mayhew – p. 4
JOHN DE VOS VIJFENZESTIG
Jelle Reumer – John de Vos vijfenzestig – p. 5
AGENDA – p. 6
OUD & NIEUWS – p. 7
EXCURSIE
Linda Gilein, Bram Langeveld, Tim Rietbergen & Jerry Streutker – Verslag van de WPZ jubileumexcursie naar Zuid-Engeland – p. 9
WETENSCHAP
Hans van der Plicht, Dick Mol & Klaas Post – Over aasvliegen en een mammoetkalf uit de Eurogeul – p. 14
Dick Mol, Klaas Post & Hans van der Plicht – Fossielen van bosneushoorn (Stephanorhinus kirchbergensis) en bosolifant (Elephas antiquus) uit het Eurogeulgebied – p. 20
Charlie Schouwenburg – Afwijkingen aan de botten van grottenleeuwen (Panthera spelaea, Goldfuss, 1810). Een mogelijke aanwijzing voor hun leefwijze – p. 26
Dick Mol & Hans van der Plicht – Een haas (orde Lagomorpha, familie Leporidae, geslacht Lepus) van de Laat-Pleistocene fauna van de Noordzeebodem – p. 33
Sander Schouten & Klaas Post – Een bijzonder kaakfragment uit het zuidelijke deel van de Noordzee – p. 36
ONDERGROND
Hanneke Meijer – Koning Clovis is niet meer – p. 40
Natasja den Ouden & Jeroen Goud – Aantasting van zoogdierbotten uit de Noordzee door mariene boorders, grazers en knagers – p. 42
Natasja den Ouden – Het Paleogeen, het begin van het tijdperk der zoogdieren – p. 48
METHODEN
Eelco Kruidenier – Fossielenfotografie – p. 54
TOPVONDST
Hansjorg Ahrens – Oudste hond van Nederland komt uit Zeeland – p. 58
Niels van Steijn – Twee bijzondere vondsten van Hoek van Holland: das en beitel van zwijnenslagtand – p. 60
BOEKEN
Natasja den Ouden – Nieuwe boeken – p. 62
Nike Liscaljet – Het verhaal van de mens. Ons verleden in woord en beeld – p. 63
COLUMN
Hanneke Meijer – Waar een klein land groot in kan zijn – p. 65