Jaargang 19 (2002)

2002 19e jaargang nr.1
Dick Mol en Bernard Buiges – De mammoetkudde van Sevsk: een biologieles over de wolharige mammoet – p. 2-3
Evgeny N. Maschenko – Individual development, biology and evolution of the woolly mammoth – p. 3-120


2002 19e jaargang nr.2
Van de redactie – p. 122
Minke E. van Det en Lars W. van den Hoek Ostende – Antje Schreuder (1887-1952): een bescheiden pionier – p. 123-129
J.F. van de Steeg en J.M.J. Oorthuis-Westenborg – Resten van wolf en muskusos uit het Westen van Duitsland – p. 130-134
Hanneke J.M. Meijer – Pleistocene vogels; de ornithofauna van Holt-und-Haar (Dld.) – p. 135-145
Joop Boele – Bijzondere vondsten: Microtus oeconomus (Pallas, 1776) uit bouwzand in Sliedrecht – p. 146-148
Jan Bol – De holenbeer – p. 149-155
D.P Bosscha Erdbrink – Fossiele resten van haas en bever uit Salland – p. 156-160
Johan Passchier – Bijzondere vondsten: Een linker sprongbeen van een grottenleeuw (Panthera spelaea) – p. 161-163
Kees van Hooijdonk – Europese vindplaatsen: Il était une fois…. Il y a près de 2.000.000 d’années à Chilhac – p. 164-168